РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Зам.-министър Деница Сачева беше на посещение в Габрово

Областният управител Невена Петкова и началникът на РУО – Габрово Георги Маринов проведоха работна среща със заместник - министъра на образованието и науката Деница Сачева.

По време на срещата бе обсъден резултатът от дейностите по координационният механизъм за привличане и задържане на учениците в училище. Зам.-министър Сачева сподели, че Габрово в това отношение няма подобни проблеми, но има места, където това е сериозно предизвикателство и допълни, че в момента министерството разполага с много повече информация от тази, която е имало в началото. Един от сериозните проблеми, които остава са децата в чужбина. Това ще бъде и акцент за следващата година като се обмисля на европейско ниво как да се организира създадената информационна система, така че да се обменя информация по-лесно.

„Един от начините да привлечем и задържим отпадналите в клас, е професионалното образование.“ – сподели зам.-министър Сачева. По този повод областният управител Невена Петкова представи „Седмицата за кариерно ориентиране“, която ще се реализира в седмицата 13-17 ноември в Габрово. Петкова обясни, че в рамките на една седмица ученици от 9 и 10 клас в габровските училища ще имат възможност да участват в работния ден на полицаи, пожарникари, хотелиери, социални работници, медици, както и да се запознаят отблизо с работния процес и във фирми от сектор „Машиностроене“. „Направленията не са избрани случайно“, каза Невена Петкова и допълни, че във всяко едно от тях има сериозен дефицит на кадри, затова идеята е да се провокира интерес към тези професии. „Като цяло концепцията на инициативата е да се работи и с малката възраст ученици, след което да се обхванат и по-големите преди да са направили своя професионален избор. Предвиждаме и да обхванем родителите, защото сме наясно, че професионалната ориентация на децата в днешно време се формира и от техните родители.“ – каза още областният управител и подчерта, че „Седмицата на кариерно ориентиране“ ще се проведе във всички общини на областта, както и изрази увереност, че ще има устойчивост във времето.

В рамките на визитата си в Габрово заместник – министър Деница Сачева посети Националния музей на образованието, където се запозна с постоянните експозиции. В нейно присъствие беше открита изложба „Отдаденост“, посветена на Пенка Касабова – първият дипломиран предучилищен педагог в България, новатор в създаването на детски градини. Веднага след това зам.-министърът връчи наградите на победителите в първия национален конкурс „Времена и будители”, организиран от Националния музей на образованието и Регионалното управление на образованието в града под патронажа на МОН.

\\scylla\shared\Tsvetomira\SMarkova

Въвеждат се мерки срещу разпространение на Инфлуенца по птиците

Областната Епизоотична комисия проведе заседание във връзка с констатирани огнища на болестта Инфлуенца по птиците в някои области на страната. Членовете на комисията бяха запознати от Началник отдел „Здравеопазване на животните” с информация за заболяването и предприети мерки от ОДБХ - Габрово, във връзка със спазването на общите мерки за биологична защита на птицевъдните обекти. Взеха се решения за предприемане на спешни мерки при поява на заболяването на територията на областта на основание чл. 131 и 133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, във връзка с изпълнение на заповед Заповед на изпълнителния директор на БАБХ, както следва

1. Директорът на ОДБХ – Габрово да разпореди със заповед:

· осъществяването на постоянен превантивен контрол върху промишлените птицевъдни обекти на територията на областта и своевременно реагиране при констатирана завишена заболеваемост и смъртност.

· извършване на постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за био-сигурност в птицевъдните обекти.

· на официалните ветеринарни лекари да извършват клинични прегледи на птиците в птицевъдните обекти и при необходимост да се взимат проби за вирусологично изследване за инфлуенца за целите на официалния контрол.

2. Кметовете на общини да разпоредят със заповед до кметовете на населени места да информират собствениците на домашни птици

· да не се допуска излизането /пускането/ им извън дворовете в населените места.

· да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците.

· да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици.

· да се създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от други видове домашни птици.

3. При промени в здравословното състояние на домашни или диви птици, незабавно да се уведомяват общинските ветеринарни служби или началник отдел „Здравеопазване на животните” при ОДБХ.

4. Собствениците на животновъдните обекти за отглеждане на птици:

· да спазват мерките за био-сигурност в птицевъдните обекти.

· три дни преди зареждането собственика на обекта писмено да уведомява за зареждането официалния ветеринарен лекар, отговарящ за общината на чиято територия се намира птицевъдния обект.

· при промени в здравословното състояние на домашни или диви птици, незабавно да се уведомяват общинските ветеринарни служби или началник отдел „Здравеопазване на животните” при ОДБХ.

5. Представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и на държавните лесничейства да следят за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици. При наличие на такива да ги предоставят в ОДБХ изпращане за изследване.

6.Забранява се провеждането на пазари и изложби за птици.

Изпълнението на основните изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд от предприятията в област Габрово е сравнително добро

Информация за контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда" - Габрово през третото тримесечие на 2017г. във връзка със спазване на трудовото законодателството по отношение на здравословните и безопасни условия на труд беше представена на членовете на Областния съвет по условия на труд, които заседаваха под председателството на заместник областния управител Мария Пенева. 280 са извършените проверки за отчетния период, а проверените предприятия са 276 като най-голям процент са с до 9 работещи - 183 предприятия или 66%.

„С цел разширяване на инспекционната дейност, Дирекция „Инспекция по труда" със седалище Габрово се стреми към увеличаване на обхвата на контрол. През третото тримесечие на 2017 г. за първи път са проверени 78 предприятия, което е 28% от проверените през периода предприятия.“ – са казва в информацията от директора Катя Колева.

Констатирани са общо 1146 нарушения, от които по здравословни и безопасни условия на труд са 668, а по трудови правоотношения - 478. Запазва се тенденцията от последните години, най-голям процент от констатираните нарушения да се отнасят до вътрешно фирмена организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - 63% от установените нарушения Те се отнасят до оценката на риска, провеждането и документирането на инструктажите, дейността на длъжностните лица по безопасни и здравословни условия на труд, периодични прегледи и ремонти на машини и съоръжения, обозначаване на опасностите със знаци и сигнали и др.

През третото тримесечие на 2017г. са извършени 25 проверки на строителни обекти в област Габрово. При тези проверки са констатирани общо 162 нарушения.

Данните, установени при контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда" със седалище Габрово през третото тримесечие на 2017г. показват, че изпълнението на основните изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд от предприятията в област Габрово е сравнително добро - 66 % за нашата област при средно за страната 52%.


Информационни събития за Българското председателство и в Дряново и Трявна

Поредните информационни събития за региона, организирани от областния управител по повод Българското председателство на Съвета на Европейския съюз се проведоха в общините Дряново и Трявна. Основната им цел е да насочат вниманието на аудиторията върху ползите за България от членството й в ЕС и подготовката на страната ни за предстоящото председателство. Именно това е и темата на презентацията, която областният управител Невена Петкова представи пред участниците в срещите. Така например като икономически и социални ефекти от пълноправното ни членство в съюза тя посочи присъединяването на страната ни към единния европейски пазар, достъпа до европейски средства, трайната тенденция по нарастване на инвестиционния интерес. Представени бяха европейските институции, както и ключовите послания в програмата на ротационното председателство на България на Съвета на ЕС.

Изборът за аудитория, а имено младежка, която участва в събитията в общините не е избрана случайно, защото развитието на младите хора е един от четирите основни приоритета, върху които е насочен фокусът на българското председателство. Те имаха възможност да се запознаят и с информация за реалните ползи на България от членството й в ЕС, какво на практика се е случило през тези 10 години, как са се променили условията ни на живот, какво означава да си гражданин на Европейския съюз. Това беше представено от управителя на Областния информационен център в Габрово Маринела Събева, която посочи и конкретни данни. В Трявна ученици от СОУ „Петко Р. Славейков“ представиха европейски проект, в който са участвали – от кандидатстването, одобряването им до финала в Брюксел.

Пътуващата изложба на тема „Нещо българско и родно…в ЕС“ беше акцент във втората част от информационните събития, които продължават в три читалища в селата Съботковци, Гостилица и Кисийците.

С информация за българското Председателство на Съвета на ЕС, дискусия с евродепутата Андрей Новаков и изложба премина първото от поредицата комуникационни събития за областта

Областният управител Невена Петкова откри в град Севлиево първото от поредицата комуникационни събития във връзка с отбелязването на Десетата годишнина от членството на България в Европейския съюз и предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС. На срещата присъстваха народният представител Иглика Иванова, двамата зам.областни управители, заместник - кметове, началникът на РУО - Габрово, представители на Училищно настоятелство - Севлиево, на неправителствени организации, ученици.

„Целта на информационната кампания е да представи приоритетите на българското Председателство на Съвета на ЕС. Публичността и широката информираност са основа за успешното ни развитие като страна член на Европейския съюз”, каза при откриването на форума областният управител и представи ключовите послания в програмата на България и основните тематични измерения, върху които ще бъде фокусирано председателството на страната ни. "Това е възможност да покажем страната, която обичаме - една Проевропейска България, имаща своя цивилизационен принос към културно-историческото наследство на Европа, интегриран член нужен за бъдещото развитие на Европа." - заяви Невена Петкова и допълни, че водещият принцип на работа по време на нашето Председателство ще бъде запазването на единството и солидарността между държавите - членки, ще насърчава партньорствата и ще бъде отворено към гражданите.

Областният управител сподели още, че в период, когато ЕС е изправен пред множество предизвикателства и възможност, България има уникален шанс да участва в процесите на формиране и реформиране на ЕС такъв, какъвто биха искали да го видят европейските граждани и за какъвто мечтаят и младите хора.

"Председателството е отговорност на цялото общество и всички можем да допринесем за успеха му и за представянето на България по начина, по който страната ни заслужава. Девизът му е "Съединението прави силата" и е отражение на историята на страната ни и държавността, а същевременно и на идеята за обединена и солидарна Европа." - допълни още по време на презентацията си Невена Петкова.

По време на срещата участниците в нея имаха възможност да разговарят с евродепутата Андрей Новаков, който представи различни аспекти от работата си в Европарламента. Говори за възможностите за младите хора и отговаря на различни въпроси свързани с Евросъюза.

В края на информационната среща областният управител Невена Петкова откри изложба с фотографии на тема „Нещо българско и родно…в ЕС“. Изложбата е от проведен конкурс в рамките на инициативата за популяризиране на БГ Председателството. В десет табла са подбрани снимки, които представят България по различен начин. Прави впечатление, че онова „нещо“, което най-много напомня на хората, които са извън родината ни за нея са българските народни танци, защото получените такива снимки са преобладаващи. „Хорото е символ на цялост и на обединението ни навсякъде по света“, споделя областният управител Невена Петкова и допълни, че за конкурса са участвали снимки от Испания, Италия, Румъния, Литва, Германия,Австрия, Белгия, Великобритания, както и в изложбата е включена една провокация, която показва, че България не е само в рамките на ЕС, а стига и до …Антарктида. Символична награда беше връчена на Георги Анадолов, който изпрати снимка с дълбока символика – в сърцето на Лондон красотата на българските народни танци. Анадолов е организатор на Събор „Древно наследство“, който представя и популяризира богатството на българските традиции и фолклор в британската столица.

Изложбата предстои да бъде представена в Дряново на 23 октомври, от 16:00 часа в Ритуалната зала на Общинската администрация. Това е и началният час на информационното събитие там. За Община Трявна събитието ще се състои на 25 октомври отново от 16:00 часа в заседателната зала.

Още статии...