РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Областният съвет по условия на труд проведе заседание

Областният съвет по условия на труд проведе последното за годината заседание, по време на което беше коментирана информация за контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда“ за трето тримесечие на 2018 г., както и трудовите злополуки и професионалните заболявания по данни на ТП на НОИ.

Извършени са 270 проверки, на територията на 265 предприятия в област Габрово. Най-голям процент от проверените предприятия през анализирания период са предприятията с до 9 работещи. Най – много проверки са извършени в сектор строителство, ресторантьорство и др. С цел разширяване на инспекционната дейност, Дирекция „Инспекция по труда“ се стреми към увеличаване на обхвата на контрол. Ето защо през третото тримесечие на 2018 г. за първи път са проверени 56 предприятия, което е 21% от проверените през периода. Констатираните нарушения от проверките са общо 851. Запазва се тенденцията при нарушенията по вътрешно фирмената организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, които се отнасят до оценката на риска, провеждането и документирането на инструктажите, дейността на длъжностните лица по безопасни и здравословни условия на труд, обозначаване на опасностите със знаци и сигнали и др. Забелязва се спад с 3 % при констатираните нарушения по безопасност на труда в сравнение с второто тримесечие на 2018г.

Основните изисквания за фирмена организация по безопасност на труда са спазени в 75% от проверените предприятията. За сравнение - средния за страната дял на предприятията, изпълнили основни изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд през тримесечие е 56%.

Що се отнася до трудовите злополуки и професионалните заболявания за последното тримесечие на 2018 –та година, директорът на ТП на НОИ – Габрово Тодор Костов коментира, че няма съществена разлика. Девет са декларираните трудови злополуки на територията на област Габрово, от които само за 8 броя са издадени разпореждания да се считат за такива. Съвместно с Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово през третото тримесечие на 2018 година са извършени 2 разследвания на трудови злополуки, на основание на чл.58, ал.1 и ал.2 от КСО.

За периода от юли до края на септември месец 2018 г. на територията на Област Габрово няма трудова злополука, която е довела до трайна инвалидност, но има една трудова злополука, довела до смърт при пътно-транспортното произшествие. Сравянвайки ги по икономически дейности, допуснатите злополуки са във фирми от строителството, производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, сухопътен транспорт, държавно управление, здравеопазване и други.

По време на заседанието беше представена и информация за заболеваемостта в Габровска област през 2017 година на база анализите на службите по трудова медицина – РЗИ –Габрово. Обем на анализа са на база осчетоводени болнични листа за дванадесетте месеца на 2017 г. „Тревожен е фактът, че 30 % от работниците не са се явили на профилактични прегледи, това показва и лична незаинтересованост към здравето“ – коментира д-р Пенчоков и допълни, че предписанията са към работодателите, но отговорността за здравето ни е и наша. По данни на СТМ профилактични прегледа са организирани и проведени в 94 фирми. Подлежащи на периодични медицински прегледи се били 5476 работници, обхванати са 3836 работници или това са само 70 %.

Данните за анализ на заболеваемостта обхващат 219 фирми от регион Габрово с общ брой на работещите в тях – 14230. Отново с най-голям дял са заболяванията на дихателната система 26%, костно – мускулната система 24 % и нервната система 15 %. Най-честите случаи са свързани с остри инфекции на горните дихателни пътища, острите бронхити, артропатиите, артрозите и спондилопатиите, увреждане на нервни коренчета и плексуси. Случаите на установените новообразувания са около 1 %. В сравнение с 2016 г. са завишени заболяванията на нервната система, органите на кръвообръщението и пикочо-половата система.

Направените анализи сочат и много висока честота на трудозагубите с временна нетрудоспособност за 2017 г., която е 1276 , макар и да се наблюдава спад в сравнение с 2016 година, когато е отчетена 1496

За първи път бяха присъдени награди „Скъпоценни камъчета“ за област Габрово

За първи път бяха присъдени награди „Скъпоценни камъчета“ за област Габрово. Идеята е на областния управител Невена Петкова, а церемонията се състоя в Актовата зала на Национална Априловска гимназия по време на традиционната годишна среща с представители на общините, регионалните дирекции и партньорските организации на Областната администрация.

По време на откриването Невена Петкова заяви: „Днес искам да говорим за Видимото, което остава понякога невидимо за очите.“ Акцентът в изказването на областният управител беше поставен върху всичко онова, което ни заобикаля, но най-вече за хора, с които се гордеем, но понякога пропускаме да отбележим. „Тези, които работят с душа и сърце. Тези, които са пример за останалите. Които вдъхновяват и превръщат своята работа в мисия. Тези хора поставям на фокус днес и за всички тях е моето благодаря.“ – каза още Петкова и обяви намерението тези награди да се превърнат в традиция.

В осем направления от обществения живот бяха отличени експерти, излъчени от регионални и общински структури, а две от номинациите са направени лично от областния управител. Статуетка и благодарствена грамота в направление „Администрация“ бяха връчени на гл.юрисконсулт Тодор Попов от Община Габрово, Илияна Маринова от Община Дрянова, инж. Димитър Ножаров от Община Севлиево и Стела Пенчева от Община Трявна; направление „Правна помощ“ - адвокат Йордан Йорданов; направление „Медии“ - Маргарита Стоянова; направление „Социални дейности“ - Росица Димитрова; направление „Здравен мениджмънт“ - доктор Нели Савчева; направление „Здравеопазване“ - доктор Георги Иванов и Старша сестра Евгения Дабева; направление „Ред и сигурност“ - инспектор Михаил Михайлов; направление „Защита на населението“ - старши инспектор Иван Иванов; направление „Образование“ - старши учител Иван Иванов.

По време на церемоянията гостите имаха възможност да се насладят на изпълненията на възродения от Ротари клуб – Габрово Камерен хор на габровските момчета, пианистите Адриана Кънева и Виктор Василев от МК „Весела“ и Маргарита Георгиева от МШ „Звезди в аванс“ - солистка на младежки оркестър от Петах Тиква, както и на Оркестър Габрово.

Областна администрация – Габрово зае 7 място в Рейтинга на учещите администрации за 2018 г.

Областна администрация – Габрово зае 7 място в Рейтинга на учещите администрации за 2018 г. Конкурсът е част от проект „Алтернативни на формалното обучение в държавната администрация“ на Института по публична администрация. Той стартира през есента на 2016 г, а кандидатстването се осъществява онлайн с въпросник за самооценка „Учеща ли е вашата организация?“. Областна администрация – Габрово участва в него за втора поредна година като полученият резултат е по-висок от международния стандарт за самооценка чрез въпросника "Учеща ли е Вашата организация". Това дава възможност на администрациите да установят своите силни и слаби страни по отношение на ученето на работното място, ангажирането на служителите, стимулиране на иновативното мислене, изграждането на мрежи за споделяне на опит и др.

През настоящето издание на конкурса над 60 централни и териториални администрации са заявили желание за участие в самооценката, която беше проведена през месец октомври. Това е сравнително нов инструмент, разработен през 2008 г., който все по-активно се прилага в организации от държавния и частния сектор в много страни по света.

Наградата получи заместник областният управител Росен Цветков на церемонията, която се проведе на 10.12.2018 г. в зала "Хармония" в Центъра за образование, наука и култура в София.

Мария Пенева уважи концерта, организиран от Общинското дружество на инвалидите – Габрово

С тържествен концерт Общинското дружество на инвалидите – Габрово отбеляза Международния ден на хората с увреждания. С песни и рецитал членовете на дружеството обърнаха внимание върху важни за тях теми.

Да уважат събитието бяха народният представител Николай Сираков, заместник областният управител Мария Пенева, заместник – кметът Нела Рачевиц, представители на политически патрии, институции, приятели и гости. В навечерието на Рождество Христово бяха отправени благопожелания за здраве, кураж и сили за преодоляване на предизвикателствата, които животът поднася. Заместник областният управител Мария Пенева подчерта в изказването си, че всеки един от нас е индивидуалност – всеки е различен по себе си, всеки един има право да изразява себе си по различен начин. Затова най-важно е да има предпоставки да показваме най-доброто от нас без значение какви сме. „За съжаление все още има част от обществото ни, която среща затруднения в ежедневието си и има нужда от подкрепа. – сподели Пенева и допълни, че е хубаво, че всяка една от общините в региона ни предлагат социални услуги, които подпомагат живота на хората с увреждания, защото това е начин да изразяват себе си по-лесно. „Нека обаче това не е само грижа на държавата или общините, нека всеки от нас се замисли и бъде по-толерантен, човечен, нека имаме отношение към човека до нас.“ –призова още Мария Пенева.

Конкурс на тема „Моята Коледна мечта“

По случай предстоящите Коледни празници Областен управител на област Габрово организира конкурс за детско есе на тема „Моята Коледна мечта“.

Участие в него могат да вземат всички ученици от 5, 6 и 7 клас на училищата в област Габрово. Есетата трябва да бъдат с максимален обем 1 страница, формат А4, като следва да бъдат надписани с трите имена на децата, клас, училище, град, телефон за връзка.

Творби се приемат в срок до 14 декември 2018 г. включително по поща или на място на адреса на Областна администрация: Габрово 5300, пл. „Възраждане“№ 5, както и по е-мейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 21 декември. Ще бъдат връчени три награди.

Още статии...