РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Книгите са кораби на мисълта, които странстват по вълните на времето и грижливо пренасят своя безценен товар от поколение на поколение – Франсис Бейкън

Международният ден на книгата и авторското право се отбелязва в цял свят. Той е посветен на всички четящи. Затова нека ги поздравим, но нека не забравяме и част от тези, благодарение на които книгите стигат до тях. Едни от най-големи разпространители на книжното дело у нас са библиотеките. Въпреки, че техният персонален празник наближава, ги приветстваме и по случай празника на книгата, тъй като са стожери на духовността и спомагат за развитието на образованието и културата. Колкото повече библиотеки има, толкова повече хората ще имат по-лесен досег до книгите. Читателската карта е карта за образования и ерудиран човек, който иска да опознава с лекота новите хоризонти на живота. Затова, нека на този ден не забравяме, че четенето е безспорен ключ към успеха. Книгите извисяват интелекта и знанието. “Четенето е като частен разговор, но книгите са за споделяне – споделяне на опит, знания и разбирания”.

Областният съвет по условия на труд проведе заседание

Областният съвет по условия на труд проведе заседание под председателството на заместник областния управител Ивелина Петрова. В дневния ред бяха включени Информация за контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда“- Габрово, във връзка със спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд за първото тримесечие на 2017 г. и информация относно отбелязването на 28 април - Световен ден на безопасност и култура на труда.

Членовете на съвета – представители на Регионален съвет на КНСБ, КТ ”Подкрепа”, Стопанската камара бяха запознати от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Габрово за контролната дейност, извършена от дирекцията.

Според доклада извършените проверки са общо 344. Планираните за спазване на нормите за безопасност на работното оборудване и технологичните процеси в предприятия от всички икономически дейности, както и по спазване предписанията на органите на медицинската експертиза на работоспособността за лицата, получаващи лични пенсии за инвалидност, са изпълнени. Установени са 1631 нарушения, като за отстраняването им са дадени предписания с определен срок за изпълнение. Катя Колева обърна внимание, че не са установени неизпълнени предписания, дадени при предишни проверки. „Това показва, че работодателите в Област Габрово изпълняват дадените им предписания за отстраняване на допуснати нарушения.“ – коментира още директорът на Дирекция „Инспекция по труда“.

По основни видове броят на установените нарушения е: по трудови правоотношения 559 нарушения; по здравословни и безопасни условия на труд 1070 нарушения.

През първото тримесечие на 2017 г. се запазва тенденцията от 2016 г. на съотношението за констатираните нарушения по здравословни и безопасни условия на труд. Най-голям процент са нарушенията по вътрешно-фирмена организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - 612 нарушения.

Констатираните нарушения по безопасност на труда са 23% от установените по здравословни и безопасни условия на труд нарушения.

Най - често при проверките се констатира неосигурена защита от директен или индиректен допир до ел. ток; липса на измервания, удостоверяващи ефективността на защитните системи срещу поражения от ел. ток; липса на предпазни устройства, осигуряващи безопасност на машини и съоръжения; контролно-измервателните уреди на съоръжения с повишена опасност не са метрологично осигурени.

Прави впечатление, че се отделя особено внимание при контролната дейност на сектора строителството. През тримесечието са извършени 10 проверки на строителни обекти, в т.ч. 7 проверки на строителни обекти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, завършили с констатирани 55 нарушения.

Най–често срещаните нарушения са липса на инструкции по безопасност и здраве на обектите и липса на информационни табели за строежа; необезопасена територия с предпазни мрежи на строителната площадка и липса на елементи от конструкцията на скелетата (стълби).

През първото тримесечие на 2017 г. инспекторите от Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово са съставили 33 акта за установени административни нарушения на трудовото законодателство.

След информацията на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“, членовете на съвета се запознаха с резултатите от проведената анкета по повод Световния ден на безопасност и култура на труда. Анализът направи председателят на Областния съвет Ивелина Петрова, която поясни, че целта на анкетата е да покаже колко от работещите се интересуват от условията на труд на работното им място. „Не може да се твърди, че изследването ни има най-голяма представителност за града с оглед на това, че мястото, където се извършваше анкетата, беше в административния център на града. Там повечето от работещите интервюирани са от институции, а не от фирми.“ – обясни заместник областният управител, но все пак дава определена представа. Анкетирани са 70 човека. Конкретно по въпросите, които са задавани, резултатите показват 96,8 % познаване правилата/инструкциите за безопасна работа работно място; 73% отговарят, че се извършва периодично оценка на риска на тяхното работно място; 66 % имат информация, че техният работодател е сключил договор със служба по трудова медицина и съответно 70 % казват, че се организират периодични медицински прегледи; 52 % смятат, че тяхната работа изисква ползването на лични предпазни средства и работно облекло.

Особено внимание беше обърнато на отговорите на въпроса „Вашият работодател сключил ли е договор със служба по трудова медицина?“, където 6 % отговарят с „не“, 28% не знаят. Това, според членовете на съвета, показва още веднъж формалната работа на някои от Службите по трудова медицина. Светла Начева от КТ „Подкрепа“ коментира, че проведената анкета за пореден път задава нуждата от нормативни промени в това направление и разширяване правомощията на Инспекцията по труда. „Ако работодателите, които плащат за дейността, извършвана от Службите по трудова медицина, бъдат по - взискателни и упражняват засилен контрол, тогава пазарът ще наложи и по-качествени услуги.“ – категорични са членовете на Областния съвет по условия на труд.

Поредна среща от кампанията за превенция употребата на наркотици

„Непростимо е в ерата на информацията деца и родители да бъдат непросветени по отношение на наркозависимостите. Ние имаме за цел не да изнасяме лекции в кампанията за превенция употребата на наркотични вещества, а да разговаряме, свободно и открито. Затова потърсихме някой, който е бил в този омагьосан кръг – от зависимостта до просветлението, за да може да говорите с него, да питате и коментирате.“ – това каза областният управител Иванка Баева по време на поредната среща от инициираната от нея кампания. Препълнени зали в две севлиевски училища СУ „Васил Левски“ и „Ген. Иван Бъчваров“ и множество въпроси очакваха Светла Иванова, която всички вече познават. Тя е категорична, че целта на тези срещи не е, за да провокира интерес към себе си, нито любопитство към наркотиците. „Бъдете зрители на този филм защото там, от разстояние е безопасно!“ – заяви тя пред учениците и допълни още, че Бог я е опазил, за да може с действията си сега да помага на онези, които имат нужда и да предпази други. Въпросът за началото винаги е пръв, а то началото винаги е продиктувано от някаква болка счита Светла. За нея всички наркотици са болкоуспокояващи – в един случай за душата, в друг за тялото. Важното е, че болката не минава ако се опитваш да я потушаваш, трябва да се търси нейният корен. „Всяко средство, което използваме, за да избягаме от реалността или да преодолеем някакво страдание, трябва само да ни накара да се замислим защо искаме да променим средата около нас . Светът не е толкова лош и враждебен, напротив – прекрасен е! Прозрях това и изпитах желание да живея!“ – сподели бившата наркозависима. Този път учениците задаваха конкретни въпроси за леките и тежки наркотици, за стимулантите, за новите вещества – бързите наркотици на новото време. Онези, обясни Светла, които те карат да мислиш бързо, да бъдеш креативен, да кипиш от енергия, а после? После идва времето на депресии, разстройства до посегателство към собствения ти живот. И отново куп провокативни въпроси, откровени отговори, няколко часа разговори, последвани от десетки покани за приятелство към нея в социалната мрежа…така преминават срещите между учениците и жената, освободила се от робството на дрогата благодарение на обичта на близките й и любовта към живота!

Областният и заместник областният управител разговаряха с ученици от Севлиево на тема „Правова държава“

Какво представлява правовата държава, кои закони я определят като такава, законодателна отговорност и правна система на България – тези въпроси коментираха днес областният и заместник областният управител на Габрово с ученици от СУ „Васил Левски“ – Севлиево.

Поводът за срещата е вече изминалият Ден на Конституцията и юристите, който се отбелязва на 16 април. Затова заместник областният управител постави акцент върху основния закон на Република България – нашата Конституция. Много се говори в днешно време за промяна на Конституцията, но познава ли се тя, какво представлява, какво регламентира? Всичко това беше представено от Ивелина Петрова, която подари на всеки един участник в срещата по една Конституция. Това беше първият досег на учениците с тази малка книжка, която не е толкова атрактивна за младежите, но е изключително важна, тъй като определя нашата държава като парламентарна република и полага основите на политическия плурализъм и разделението на властите у нас на законодателна, изпълнителна и съдебна.

Какво е върховенство на закона и за да го има не сме ли най-важни самите ние? – попита заместник областният и допълни, че всички ние имаме колективна отговорност за случващото се около нас. Да бъдем отговорни, да познаваме правата и свободите си – това пожела ръководството на Областната администрация на своите събеседница – онези, които са семената на бъдещата ни държава.

Баева: Хората трябва да знаят, че в Областната администрация не се извършват само административни услуги, а по-скоро да знаят, че екипът ни прави всичко възможно те да почувстват нашата работа

"Започнахме работа си в приемственост с предходното ръководство, продължихме започнатото и внесохме нови идеи. Вярвам, че и следващият областен ще продължи инициативите, които водят до реален резултат за хората. С всички кметове от общините в региона работим в диалог и се стараем да помагаме за разрешаване на проблемите им, когато са поставени пред нас.“ – това каза областният управител Иванка Баева по време на съвместна пресконференция с нейния заместник Ивелина Петрова. Двете споделиха реализираните дейности през времето от тяхното назначаване до днес , като основният акцент в тях е да се работи в полза на жителите на областта, а не само в институцията и по ежедневните административни дейности. „Хората трябва да знаят, че в Областната администрация не се извършват само административни услуги, а по-скоро да знаят, че екипът ни прави всичко възможно те да почувстват нашата работа.“ – допълни още Баева. Основните инициативи, започнати от ръководството на Областната администрация, са насочени най-вече към секторите образование, култура и социални дейности. Областният управител сподели впечатленията си от посещенията в Дома за възрастни хора с увреждания, както и за емоционалната среща с приемните майки на 8-ми март. По този повод Ивелина Петрова подчерта, че посещения във всички тези домове трябва да има регулярно, защото всеки човек заслужава внимание, а хората със специфични потребности се радват изключително много, когато просто ги забележим. Пред журналистите Иванка Баева разказа и за намеренията на гросмайстор Веселин Топалов, който заедно със свои колеги спортисти – Кубрат Пулев и Матей Казийски, са отправили предложение в региона ни да бъде изградена лагер – школа за деца. По този повод вече има проведени редица срещи, в това число и с ресорни министри.а
Ивнка Баева определи като една от най-важните инициативи, която приема и за лична кауза, превенцията срещу употребата на наркотици. Срещите проведени до момента и разговорите с учениците са изключително емоционални. „Обратната връзка, която получаваме ни кара да вярваме, че това има ефект.“ – каза още областният управител и допълни, че следващата седмица ще се обърне внимание и на друг наболял проблем, какъвто е агресията в училище, на улицата, вкъщи. Седмицата 24-28 април е определена за седмица на доброто и ще премине с редица мероприятия като финалното ще се случи на 28 април в ИМКА с различни демонстрации на добри практики за справяне с такава ситуация.
Заместник областният управител акцентира на проведените срещи във връзка с дуалното обучение, което се реализира на територията на областта. „Считам, че освен професионалното образование и дуалното обучение е крайъгълният камък на икономическия възход на редица държави, в които то се е доказало като успешно. Проведена беше кръгла маса по тази тема, след което беше изготвено становище – изпратено в Министерство на образование и науката. Утре предстои среща с ученици на тема „Правова държава“.“ – допълни още тя.
„Отворените врати“ са нещо хубаво, което трябва да продължи, защото дава възможност на гражданите да споделят своите проблеми, да се потърси решение без да се налага да извървят един дълъг и тромав административен път със записвания, заявления и т.н. – счита ръководството на Областната администрация. „Подходът ни на работа е извънинституционален - така желаем да се реализират нашите инициативи и дейности. Разбира се, няма да пропуснем всичко, което административно е необходимо, но преди всичко искаме да дадем възможност на гражданите да общуват открито и спокойно с нас.“ – каза още заместник областният управител Ивелина Петрова.

Още статии...