РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Честит рожден ден на Дома на хумора и сатирата!

Ръководството на Областната администрация поздрави директора и екипа на музей „Дом на хумора и сатирата“ в Габрово по случай 45-годишнината от създаването му. Областният управител благодари за всеотдайността на всички, които през тези години са го утвърдили като визитка на Габрово. „Вярвам, че най-веселото място на планетата ни ще продължи да се развива и да носи радост и веселие на своите посетители от близо и далеч. И нека не забравяме, че смехът освен здраве е и социално събитие. Ето защо Ви пожелавам по габровски да лекувате всеки със смях и да носите щастие на Вашите гости и приятели“ – се казва още в поздравителния адрес до културната институцията. Иванка Баева и Ивелина Петрова разгледаха и изложбата „Фабрика за хумор и сатира“, която проследява историята на Дома на хумора - от идеята за неговото създаване до реализирането му .

Заместник областният управител Ивелина Петрова беше гост на откриването на иницативата „Лесовъд за един ден“

Заместник областният управител Ивелина Петрова беше гост на откриването на иницативата „Лесовъд за един ден“, която се организира за поредна година съвместно от СЦДП Габрово, ДГС „Габрово“, ПП „Българка“ и РДГ Велико Търново.

Музика, танци и много образователни игри изпълниха парк Маркотея в Габрово. С това се сложи символично началото на Седмицата на гората, която се чества още от 1925 година. „Гората е живот“ – това е мотото, под което ще премине най-голямото събитие в горския сектор. С тези думи се обърна и заместник областният управител към децата и всички гости на събитието, и още – да пазят, уважават и обичат гората. Ивелина Петрова призова децата да прекарват все повече време на открито, опознавайки природата и допълни: „Сигурна съм, че днешният ден за вас, мили деца, ще бъде едно истинско приключение, което ще ви помогне да опознаете още по-добре горските екосистеми и лесовъдската професия. Желая ви днес да усетите силата и магията на гората!"

По време на инициативата горски служители демонстрираха дейности по опазване и грижа за природата. Децата чрез интерактивни игри и занимателни беседи с лесовъди научиха повече за тяхната професия, горските екосистеми и процесите, които протичат в тях.

„Лесовъд за един ден“ е инициатива на Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите.

Стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ с бенефициент Агенцията за социално подпомагане

В началото на месец февруари 2017 г. Агенция за социално подпомагане (АСП) стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ по Оперативно програма „Развитие на човешките ресурси „2014-2020 г. финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M9ОP001-3.006.

За постигане на целите на проекта АСП ще си сътрудничи с всички 265 общини. В рамките на дейностите вече са наети 56 областни координатора в подкрепа на политиката по деинституционализация за деца и възрастни хора. Предстои обособяване на 28 областни мобилни екипи за индивидуална работа на място с уязвими групи в трудно достъпни места, наемане на 10 експерти по социална работа с денонощен режим на работа ситуирани към две пилотни дирекции „Социално подпомагане“ - София и Бургас, които ще реализират нов модел за закрила на деца и възрастни в специфични кризисни ситуации. Ще бъдат изготвени проучвания и последващи анализи в сферата на социалното включване за подкрепа на общинските стратегии за развитие на социалните услуги, като така ще се оцени ефективността и ефикасността на областните стратегии за развитие на социалните услуги.

Целите и очакваните резултати след приключване на проекта са да се подобри качеството на работа на АСП и подкрепящите администрации. Дейностите ще допринесат за по-добра политика в сферата на социалните услуги и ще стимулират развитието на персонала работещ в социалната сфера. Проектът трябва да бъде изпълнен до края на 2019 г. Областното координиращо звено за Област Габрово по Проекта е позиционирано в Регионална дирекция за социално подпомагане Габрово и се представлява от двама областни координатори.

Към момента работи Галя Петрова. Предстои назначаването на втори координатор.


Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

На 3 април от 11ч. площад „Възраждане“ се превръща в Пролетно изложение на ръчно изработени предмети

Потребители на социални услуги от област Габрово ще представят своите ръчно изработени предмети по време на Пролетното благотворително изложение, организирано от Заместник областния управител Ивелина Петрова. По този начин всеки един ще може да се докосне до дейността на тези хора, резултат от арт-терапията им.

Участниците в изложението са повече от 20 представители на социални услуги като Дневни центрове за деца и възрастни, Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, Център за обществена подкрепа „ИМКА”, Център за настаняване от семеен тип, Дом за стари хора и др. Посетителите ще могат да дарят благотворително за прекрасните предмети, някои от които са истински произведения на изкуството, а събраните средства всяка организация ще използва за своето развитие.

Свещолеене, плетени изделия, декупаж, картини, сувенири, кутии за бижута, картички – всичко това и още много други предмети ще бъдат изложени на пл. „Възраждане“ на 3 април 2017 г. от 11:00 часа.

Очакваме Ви да подкрепите инициативата и да се насладите на красотата, сътворена от потребителите на социални услуги от област Габрово.

12 работни места в област Габрово ще бъдат разкрити по регионалната програма за заетост и обучение

В област Габрово ще бъдат разкрити 12 работни места по регионалната програма за заетост. Размерът на определените средства за финансиране на програмата за областта ни е 30 715 лева. Това стана ясно днес по време на проведеното заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, под председателството на Заместник областния управител Ивелина Петрова. Преди обсъждането на програмата, Заместник областният управител сподели пред членовете на комисията за участието си с експерт от Областната администрация в среща, проведена в Министерството на труда и социалната политика. Целта е била да се обсъди реализацията на регионалните програми за заетост, стартирали през 2016г. и разработването на регионални програми за заетост през 2017г. Дискутирани са били и предложенията за изменение и допълнение в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, във връзка с реда, по който комисиите по заетостта ще набират, обработват и предоставят информация за потребностите на работодателите от работна сила в съответната област. Тези предложения, по думите на Заместник областния управител и председател на Постоянната комисия по заетост, са срещнали сериозен отпор от страна на всички представители на областни администрации.

Съгласно дневния ред на днешното заседание беше представен проектът на регионалната програма за заетост и обучение на област Габрово – 2017 г. Тя е част от Националния план за действие по заетостта за 2017 година. Реализирането й на територията на Габровска област ще създаде условия за повишаване показателите на местния пазар на труда, както и намаляване на безработицата и осигуряване на трудова заетост на безработни лица от уязвимите групи. Целева група на програмата са: безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст, също безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности и безработни с ниско образование. Програмата е насочена и към продължително безработни лица.

Съгласно заявките на общините от областта, размерът на финансовите средства по програмата възлизат на стойност 30 623,96 лв. Община Габрово заявява 3 работни места на пълен работен ден, Община Севлиево - 1 на пълен работен ден, 1 на 6-часов работен ден, Община Дряново - 5 на 4-часов работен ден, Община Трявна - 1 на 6-часов работен ден, 1 на 4-часов работен ден.

Работните позиции в проектите на общините са за почистване и поддържане на зелени площи за широко обществено ползване, ремонтиране, освежаване и поддържане на детски и спортни площадки и стадиони, поддържане на районите около учебните заведения, дейности по почистване на пътища и др.

Така приетите предложения от Постоянната комисия по заетост днес, ще бъдат изпратени за утвърждаване от Министерството на труда и социалната политика.

Реализацията на регионалната програма за заетост ще започне на 01 май и ще продължи до 02 ноември 2017 година.

Още статии...