РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Иванка Баева инициира кампания за превенция употребата на наркотици

Областният управител на Габрово Иванка Баева стартира кампания за превенция употребата на наркотици. Кампанията предвижда открити разговори с деца и техни родители. В тази връзка Баева смята, че няма нищо по-добро като превенция от среща с някой, преминал пътя от зависимостта, до прозрението и изчистването. Ето защо днес тя се срещна с такъв човек, една дама, която казва, че трябва да започнеш да обичаш себе си, за да може да помогнеш и на другите.

Предстои да се уточни графикът, по който ще се провеждат срещите.

Новостите в Закона за защита при бедствия и преки задължения на областния управител, обсъдиха Иванка Баева и Комисар Русинов

Областният управител Иванка Баева проведе среща с директора на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Габрово. Комисар Георги Русинов разказа за дейността на дирекцията, която основно се разделя в две направления – защита от бедствия и пожарна безопасност.

Русинов запозна областния управител с новостите в Закона за защита при бедствия, приети в края на изминалата година, които най-общо целят да бъдат ангажирани повече институции при ликвидиране на възникнала бедствена ситуация. В частта пожарна безопасност комисар Русинов с радост съобщи, че за област Габрово около 90% от техническия ресурс е изцяло подменен.

Коментирани бяха задълженията на областния управител при обявяване на пожароопасните сезони. Иванка Баева беше запозната и с темата за доброволните формирования, които по Закон до края на 2017 г. трябва да бъдат сформирани във всяка община, която е с население под 20 хил.души. Русинов обобщи, че във всяка от четирите общини на територията на областта вече има такива формирования. Доброволците са обучени от регионалната дирекция, а техника, която е отпаднала от необходимост е предоставена за ползване от общините.

Областният управител се запозна с дейността на ОД на МВР и оперативната обстановка на територията на областта

Областният управител се срещна с директора на ОД на МВР Габрово Борислав Бончев. Бончев представи дейността на дирекцията, както и накратко коментира доклада, обхващаш работата й през 2016 –та година. Той сподели пред областния управител, че оперативната обстановка по криминална линия е спокойна. Основните проблеми, които открои по време на разговора са телефонните измами, наркотици сред учениците и недостигът на човешки ресурс - най – вече младши изпълнителен състав. За съжаление все повече хора се поддават на телефонни измами и мерките, които от дирекцията се предприемат не са достатъчно ефективни. Провеждани са срещи, кампании, раздавани са листовки, но ръстът на пострадали по това направление расте. Същата тенденция се наблюдава и при подрастващите, които посягат към наркотиците. Притеснителен освен това е фактът, че от областната дирекция не срещат съдействие от страна на директори на учебни заведения. В тази връзка бяха обсъдени и конкретни възможности за съвместни дейности с цел превенция на младите хора.

Заместник областният управител Ивелина Петрова връчи поздравителен адрес на експерта от РЕКИЦ Таня Георгиева

Заместник областният управител имаше работна среща с Таня Георгиева по повод 1-ви март – денят на любителското и художествено творчество. Ивелина Петрова връчи поздравителен адрес от името на областен управител и благодари за това, че самодейците и хората на изкуството посвещават част от времето си за съхраняване и продължаване на традициите на българското народно творчество.

Заместник областният управител обсъди с експерта от РЕКИЦ състоянието на читалищата на територията на областта и отправи покана за среща с представители от всички читалища на тема „Моето читалище“. Целта на срещата ще бъде представяне на бъдещите проекти и перспективите за развитие на читалищното дело в Област Габрово. Таня Георгиева приветства инициативата.

Областният управител Иванка Баева беше официален гост на тържествена сесия на Общински съвет – Дряново

Областният управител Иванка Баева беше официален гост на тържествена сесия на Общински съвет – Дряново. Поводът за свикването на съветниците е откриване на Стена на председателите на Общински съвет - Дряново и представяне на почетен албум на общинските съветници за всички мандати от 1991 г до настоящия момент. Осем са председателите на Общински съвет - Дряново, които бяха удостоени с почетен медал, връчен от кмета на община Дряново инж. Мирослав Семов. Всички те развълнувани споделиха свои спомени, изказаха благодарност за уважението към тях, а „за свършеното през тези години – оценки ще дават поколенията“ - каза Георги Цветков - един от отличените председатели. „Винаги сме насреща и днес като граждани“ - казаха други, а трети – пожелаха Дряново да достигне онова време, в което заетата работна ръка е била над 8600 човека.

Още статии...