РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

На 17 септември Областният управител се включва в Седмицата на мобилността

Какво е йога? Дали различни поредица от пози и техники или е нещо много повече? Спорт или наука е йога? Какви са ползите и всеки ли може да практикува йога? Това ще научите ако и вие, както областният управител Николай Сираков се включите в кампанията Европейската седмица на мобилността, която се провежда ежегодно от 16 до 22 септември по инициатива на Европейската комисия.

В Габрово седмицата ще бъде отбелязана на 17 септември, а основен организатор на събитията е Община Габрово, която е подготвила редица интересни и разнообразни изяви.

В 10:00 часа от площад „Възраждане“ ще стартира нетрадиционната спортна активност „Ходене по габровски“. Заявка да изпробват новия стил в ходенето са дали представители на ръководния състав на Община Габрово, както и лично кметът Таня Христова. Желаещите да се включат трябва да се явят в 9:30 часа и да отговарят на условията за находчивост, хитрост и съобразителност. Пешеходното шествие ще премине по булевардите „Априлов“ и „Трети март“ и ще финишира в парк „Маркотея“. За времето от 10:00 до 11:00 часа трасето ще бъде затворено за движение на моторни превозни средства.

Под надслов „Движи се умно в парка“ от 11:00 часа ще започнат различни демонстрации за здравословен начин на живот и физическа активност. Посетителите ще могат да пробват от зумба танците на спортен център „Боди арт“ и хората на „Клуб 9/8“. Предвидени са занимания по йога, водени от областния управител Николай Сираков и спортни игри по баскетбол, волейбол, народна топка, бойни изкуства.

За първи път в Габрово ще се проведе лов на боклукомони. Вдъхновеното от нашумялата мобилна игра „Покемон“ състезание ще започне в 11:30 часа, като в него могат да се запишат до 35 участници, разпределени в 7 отбора.

Очаква се в мероприятията да се включат около 700 ученици и представители на няколко местни спортни клуба. Организаторите са подготвили томбола с подаръци, както и специални изненади за най-младия и най-възрастния участник.

От 10:00 до 17:00 часа на площад „Възраждане“ габровци и гостите на града ще могат да видят различни хибридни автомобили, електрически велосипеди, скутери и други екосредства за придвижване, както и да направят тестдрайв. В изложението ще участват представители на „КИА Моторс“, „Веко Ойл“, „Рено“, „Тойота – Венци“, „Мото – Пфое“, „Ситроен“, както и индустриалната браншова организация Индустриален клъстер „Електромобили“.

В дните 17 и 18 септември в курортен комплекс Узана ще бъдат организирани семейни игри и занимания за любителите на велосипедния спорт.

Отбелязването на Европейската седмица на мобилността в Габрово се подкрепя от „Елви“ ЕООД и Дирекцията на природен парк „Българка“.

В Габрово се проведе регионална среща за резултатите от прилагането на Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013 – 2020 г.

Областният управител Николай Сираков заедно с областни управители от Северен централен регион участваха днес в работна среща, по време на която бяха представени резултатите от прилагането на Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013 - 2020 г. и Стратегическия план за развитие на горския сектор и степента на напредъка при тяхното изпълнение. Регионалната среща, в която участие взеха и представители на дирекциите на МВР, РИОСВ, горски стопанства, модерира началникът на отдел „Стратегии и планиране в горското стопанство” инж. Спас Тодоров. Той обясни, че Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013 - 2020 г. (НСРГСРБ 2013 - 2020) е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на дългосрочно и устойчиво управление на жизнени и продуктивни многофункционални гори и нарастваща конкурентоспособност на горския сектор като основа за по-добър жизнен стандарт, особено в планинските и селските райони. Предпоставка за устойчиво развитие на горските територии са регламентираните със Закона за горите в три нива на горско планиране - национално, областно и местно, отразени съответно в Национална стратегия за развитие на горския сектор, Стратегически план за развитие на горския сектор, областни планове за развитие на горските територии и горскостопански планове и програми.

Три са стратегическите стратегически цели, заложени в документа - Осигуряване на устойчиво развитие на горския сектор чрез постигане на оптимален баланс между екологичната функция на горите и тяхната способност дългосрочно да предоставят материални ползи и услуги; Засилване на ролята на горите за осигуряване на икономически растеж на страната и по-равномерно (балансирано) териториално социално-икономическо развитие; Увеличаване на приноса на горския сектор в зелената икономика.

Подробно бяха представени пред участниците в срещата мерките, дейносте и резултатите от извършеното до момента въз основа на определените 4 приоритети за развитие на горския сектор до 2020 г. :

1. Поддържане на жизнени, продуктивни и многофункционални горски екосистеми, способстващи за смекчаване на последиците от измененията в климата;

2. Опазване, възстановяване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие в горските територии;

3. Повишаване на жизнеността и конкурентоспособността на горския сектор;

4. Използване на потенциала на горския сектор за развитие на зелената икономика.

Изпълнението на Националната стратегия ще допринесе за постигане на по-висока добавена стойност на национално ниво в следните приоритетни области: природосъобразно и многофункционално стопанисване на горските ресурси; постигане и поддържане на благоприятен консервационен статус на горските хабитати и видове и опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие чрез устойчиво управление на горските територии; ефективно управление на горския сектор; нарастване на приноса на горския сектор към зелената икономика.

Пълно съгласие за състав на РИК-Габрово

Отново пълно съгласие за състава на Районната избирателна комисия в Габрово постигнаха днес представителите на парламентарно представените партии и коалиции.

Решението взеха по време на проведените днес консултации при областния управител на Габрово Николай Сираков за състава на РИК за провеждане на избори за президент и вицепрезидент и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Едно единствено предложение за председател на РИК беше направено от ПП ГЕРБ, подкрепено от всички. Макар и отново да имаше кратък дебат за секретарското място, представителите на партиите многократно изразиха мнение, че РИК – Габрово е една от добре работещите комисии в страната, без констатирани нарушения.

Така предложеният състав на РИК бе подкрепен от всички представители на партии единодушно.

Предстои областният управител Николай Сираков да изпрати своето предложение в Централната избирателна комисия за назначаване на Районна избирателна комисия – Габрово.

Съставът на РИК ще е с общ брой 13 члена, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като съотношението между партиите и коалициите от партии е както следва: ПП „ГЕРБ” - 4, Коалиция„БСП лява България” – 2, ПП ДПС – 2, Коалиция „Реформаторски блок” – 1, Коалиция „Патриотичен фронт” – 1, Коалиция „България без цензура” – 1, ПП АТАКА – 1, Коалиция „АБВ” - 1.

Подкрепеното от всички ръководство, което ще бъде предложено в ЦИК, е за председател - Мария Недева, излъчен от ПП ГЕРБ, двама заместник - председатели - Евгени Попов и Донелия Цонева – съответно от ПП ДПС и ПП АТАКА и секретар Иванка Баева – от Коалиция„БСП лява България”.

НОВ ПРОЕКТ СПЕЧЕЛИ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „АПРИЛОВ - ПАЛАУЗОВ“

Проектното предложение „Библиотеката – вдъхновение за зелени идеи“ беше одобрено за финансиране в конкурса на Фондация „Глобални библиотеки – България“  „Библиотеката – активен участник в обществения живот“ , информираха от Регионална библиотека „Априлов – Палаузов”.

Проектът включва следните дейности - обособяване на екокът в Детски отдел на библиотеката и в габровското училище „Райчо Каролев“ със специлизирани информационни ресурси; създаване на „Арт ателие” в Детски отдел - творчески занимания с деца - читатели на библиотеката и ученици от СУ „Райчо Каролев”за изработване на различни изделия чрез повторната употреба на материали от бита и материали от природата; създаване на мобилна „Екобиблиотека” и създаване на онлайн „Зелена страница”, като подсайт на основния сайт на библиотеката, включващ електронни брошури с полезна информация, списъци със „зелена” литература, препратки към сайтове с подобна насоченост, съвети за опазване на околната среда, както и излагане на снимков материал на изработени в ателието изделия.

Целта е обогатяване на знанията на деца и ученици по значими екологични теми, придобиване на нови умения и възможности за споделяне на наученото; стимулиране на неформалното образование на подрастващите и развиване на гражданската им инициативност по въпроси, свързани с опазването на околната среда чрез използването на традиционни и онлайн източници; да се възпита у децата отношение към природата и опазването й чрез използване на творчески занимания и нестандартни подходи за неформално обучение.

Партньор по проекта е Средно училище „Райчо Каролев” – Габрово. Общата стойност на проекта е 4800 лв.

Процесът, който тече в момента в професионалното образование е от изключително значение, за да има региона ни една стабилна икономика

Областният управител Николай Сираков проведе реботна среща с представители на бизнеса, предложени от национално представените работодателски организации. Поводът за срещата бе промяната в образователния закон и предстоящото сформиране на общесвените съвети към учебните заведения. Сираков подчерта, че за него този процес е от изключително значение , за да има региона ни една стабилна икономика и хората, които участват в него трябва ясно да си дадат сметка имат ли времето, желанието и най-вече страстта, за да го правят. Накратко той очерта рамката, в която се вписва областта – демографски срив, липса на работна ръка, липса на необходими навици и умения за работа и конкуренция. Решението от тази ситуация според него е в прякото участие на бизнеса в учебния процес от една страна и привлекателните работни места – от друга. Сираков сподели още, че трябва да бъде изграден положителен имидж на фирмите, който обаче да бъде видим и достъпен за родители и техните деца. Бизнесът ще съгласува учебните планове, ще има поглед върху бюджета на училището и държавния план-прием . Участието му в образователния процес е изключителна възможност за промяната, която трябва да се случи в професионалното образование– обясни още областният управител и допълни, че когато имаме ясна цел и мотивация, всичко останало е въпрос на съвместна работа.

Още статии...