РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

В Габрово отбелязаха Международния ден на доброволеца

Заместник областният управител Мария Пенева участва в празнично събитие XVIII годишни награди “Доброволец на годината”, което се организира по повод Международния ден на доброволеца - 5 декември.
Тя поздрави екипа на ИМКА за това, че през последните 26 години активно подкрепя младежкото доброволчество, насърчава развитието на младите хора и ги подпомага в процеса на осъществяване на техни идеи. “Вярвам че доброволчеството е възможност активно да участваш в промяната на общността, на заобикалящата ни среда, на взаимоотношенията помежду ни.” - каза в приветствието си Пенева. Тя подчерта, че доброволчеството е средство за обединение между хората, което създава кауза и насочва вниманието ни към обществено значими теми. “Всеки човек, който отделя от своето лично време, за да направи нещо полезно за обществото, заслужава уважение. Наш ангажимент е да засвидетелстваме това уважение към доброволците, така че те да се почувстват като значима част на обществото ни, само по този начин бихме могли да се надяваме, че в бъдеще добровлчеството ще бъде ежедневие на повече български граждани.” - допълни още заместник областния управител Мария Пенева.
Събитието продължи с музикални изпълнения и връчване на отличия на изявени доброволци.

Заместник областният управител Росен Цветков приветства делегатите в 16-то Извънредно отчетно събрание на Камарата на архитектите в България

Камарата на архитектите в България избраха Габрово за провеждане на 16-то Извънредно отчетно събрание и отбелязването на 80 – годишния юбилей на Камарата. Гости на събитието бяха заместник областният управител Росен Цветков и заместник – кметът на община Габрово арх. Николай Меразчиев. От името на областния управител, Цветков отправи приветствие към гостите на града. В изказването си той акцентира върху 80-годишния юбилей като каза, че това е „Време за равносметка, време, което показва как се развива архитектурният бранш като съчетава едновременно традициите с новаторството. Но и време за удовлетворение от стотиците завършени проекти – онези, които променят визията на нашите региони.“

Той добави още, че със сигурност днес ще се говори и за постигнатите успехите, и за проблемите и предизвикателствата, с които се всеки се сблъсква ежедневно в своята работа. „Камарата на архитектите – това е абстрактно понятие ако не го изпълните със съдържание, а всъщност Камарата – това сте самите вие – членовете й и успехите ви зависят от вашето обединение. Затова ви пожелавам да сте преди всичко заедно.“ - сподели пред архитектите зам. областният управител и пожела още воля, за да постигат промените, които желаят, енергия и вдъхновение.

През тези два дни делегатите от Камарата ще коментират въпроси във връзка със законодателството в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството; прецизиране на условията, при които се получава званието „Архитект“ и се практикува професията и др.

Удостоени бяха архитектите Янка Сачкова и Георги Йорданов със званието „Почетен член“, а посмъртно званието беше присъдено на Стоян Стоянов и Георги Минчев.

Организаторите на седмицата на кариерното ориентиране се събраха да обсъдят как е преминала

Работна среща във връзка със седмицата на кариерното ориентиране се проведе в Областната администрация. Директорите на средните училища, представителите на фирмите - домакини и областният управител Невена Петкова обсъдиха положителните и отрицателните страни от инициативата, която се проведе под надслов „Дойдох. Видях. Избрах.“ от 13 до 17 ноември. „Преди всичко искам да благодаря на всички, които съдействаха тази първа инициатива на областно нива да се случи. Смятам, че всички можем да отчетем слабостите, но нека гледам положителните страни. Разбрахме, фирмите са готови да отворят вратите си не само за ученици от техните направления, а за всички, които искат да се запознаят с работата им. Още нещо положително е, че вече се заговори за подписване на споразумения за сътрудничество между институции и гимназии, както и се установиха нови връзки с фирми. Вярваме, че полза има и всеки е отнесъл по нещо от мястото, което е посетил.“ – коментира областният управител Невена Петкова и допълни, че инициативата ще продължи в Севлиево в началото на следващата година, след което ще се проведе и в общините Дряново и Трявна. Участниците в срещата споделиха своите впечатления от срещите на учениците с различните работни места. Всички са категорични, че трябва да се провокира интересът у децата към различните професии. Да се организират постоянни дни на отворените врати във фирмите. „Ние самите не познаваме потенциала, който имаме в региона ни“ – споделиха от бизнеса и декларираха готовност за съдействие, ако има и по-сериозна ангажираност от страна на учениците и преподавателите. Отправено беше предложение да се рекламират фирмите на борси или под друга форма, за по-голяма информираност и на родителите, от които да голяма степен зависи професионалното ориентиране на децата. Диалогът между всички страни – фирми, директори, преподаватели да се задълбочи е другото, което поискаха от бизнеса, както и подобни инициативи да се превърнат в традиция за областта ни. Представен беше заснетия клип, който отразява посещенията на част от децата в различните фирми и организации.

Областният съвет за тристранно сътрудничество проведе заседание

Заместник областният управител Мария Пенева ръководи заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество. В дневния ред беше включен анализ на състоянието на пазара на труда в област Габрово през 2016 г. и първото деветмесечие на 2017 г, информация от „Статистически изследвания – Габрово“ за наетите и средната работна заплата за третото тримесечие на 2017 г, както и пазара на труда през погледа на Габровската търговско - промишлена палата.

Подробен анализ на пазара на труда беше направен от директора на Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово г-жа Лена Енева. В края на декември 2016 г. равнището на безработицата за областта е 4,76 %, което е с 0,96 % по-ниско от предходната 2015 г, когато същата е била 6,19 %. За настоящата година, в края на м. септември данните сочат 4,16 %, което показва една колеблива тенденция за снижаване на официалната безработица през последните няколко години. Въпреки благоприятните тенденции, които се формират от редица фактори, от Бюрото по труда считат, че Пазарът на труда продължава да се характеризира със структурни проблеми по отношение на уязвимите групи. Отново беше коментиран проблемът с несъответствието на квалификацията на работната сила с изискванията за свободните работни места. Един от акцентите в анализа е младежката безработица, която е 14 % от общия брой безработни лица. Констатирано беше, че основен фактор за успешната реализацията на младите хора е тяхната лична мотивация. Това беше коментирано и от директора на Габровската търговско - промишлена палата Галина Михнева, която с тревожност отбеляза тези тенденции и най-вече нежеланието на младите хора нито да учат в професионални гимназии, нито да работят в сферата на структуроопределящите за региона фирми. Тя е категорична, че проблем е нагласата на обществото за работа, както и тенденциозните слухове по отношение на работодателите. Засегнат беше и въпросът за планиране на професионалното образование в Габровска област, балансът между професионални и общообразователни гимназии в Габрово, ролята на ТУ - Габрово.

Всички членове на Съвета смятат, че трябва да се набележат краткосрочни мерки за изпълнение. Институциите и бизнесът трябва да имат общи цели в усилията си, защото всеки е загрижен и се старае да намери решение по проблемите, но резултатът би бил по-голям и устойчив ако има обединение – считат още от Областния съвет за тристранно сътрудничество.

Честит презник на ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров" - Севлиево

Поздравителен адрес и цветя от името на областния управител на Габрово Невена Петкова за 55-годишнината, която отбелязва ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ връчи днес нейния заместник Росен Цветков. Ученици и учители се събраха заедно в Дома на културата на тържествен концерт, по време на който заместник областният управител отправи поздрав и като бивш възпитаник на гимназията. Специално внимание той обърна на един „достоен“ човек за него – Иван Томев, който е посветил живота си за това професионалната гимназия да е това, което е тя днес. „През годините училището е преминало през различни периоди, но днес виждаме, че е успяло да изгради и поддържа връзката между старото и новото поколение в лицето на своите ученици.Попивайте уроците, които ви преподават вашите учители, защото те ще ви извадят от бездната на бездуховността. Те са хората на които вярвате, а вие учители - бъдете онези вдъхновители, от които днешните деца имат нужда.“ – каза Цветков и пожела на всички устрем към познание и развитие, търпение и всеотдайност на преподавателския колектив.

Още статии...