РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

„Дойдох. Видях. Избрах!“ и в Севлиево

„Работа през лятото, защо не?“ - спонтанно предложиха представители на бизнеса по време на среща на областния управител с директори на училища и работодатели, участвали в инициативата „Дойдох. Видях. Избрах!“. Седмицата на кариерно ориентиране се проведе за седмокласниците от всички учебни заведения на територията на община Севлиево в периода 12 – 15 февруари. Това беше повод за срещата, по време на която всеки имаше възможност да сподели впечатленията си от организацията и реализирането на инициативата, която пряко кореспондира и с приоритетите на Правителството по отношение на образованието. Областният управител благодари на всички за отговорното отношение и коментира, че това е една изключителна възможност децата, особено от малките населени места да посетят различните структуроопределящи фирмите и да знаят какви възможности за реализация имат. „Съдейки по коментарите и анкетите, които са попълни смятаме, че инициативата има резултат.“ – каза още Петкова. Това мнение споделиха и представителите на бизнеса, които са категорични, че това е добро начало, което не трябва да остава единичен случай, а да се превърне в практика. Фирмите и друг път са отваряли вратите си за ученици, но тази инициатива го направи много по-мащабно, коментираха още работодатели. Направено беше предложение освен седмокласници да бъдат включени и ученици от 11 и 12 клас, в които представителите на бизнеса виждат своите потенциални работници. Едно от предимствата на тази инициатива е правилния избор на целева група – участници, сподели друг участник от срещата, но и отправи предложение да се утвърждават паралелки в план-приема, които са необходими, а не удобни. В процеса на кариерно ориентиране на едно дете много сериозна роля играят родителите, затова е необходимо да бъдат включени и те, категорични са участниците в седмицата „Дойдох. Видях. Избрах!“. Седмицата ще продължи и в другите общини от областта, след което ще бъде представено официално обобщение.

Областният управител откри срещата на земеделските производители с представителите на Министерството на земеделието и храните

Областният управител Невена Петкова откри семинар – част от информационната кампания на Министерството на земеделието и храните за директните плащания, в който участие взе директорът на Главна дирекция „Регионална политика“ към министерството и широк кръг от специалисти, които да отговарят на въпроси от секторите животновъдство, поземлени отношения, развитие на селските райони, директни плащания. В приветствието си към участниците в срещата областният управител напомни, че каквото и да предоставя като възможности и средства Европейският съюз, всичко зависи от нашата активност. Според Петкова евросредствата са възможност този сектор да стане по-привлекателен и за младите хора в нашата област, и все по често да започнем да говорим и за биоземеделие. Това е една от темите, които ще дискутират днес участниците в срещата и в тази връзка тя обърна внимание, че това е нещо изключително важно, защото всички ние имаме една мисия – да се грижим за бъдещето на нашите деца. „Здравословното хранене е резултатът от труда на онези, които имат смелостта да се посветят на един рисков отрасъл. Не можем да пренебрегваме факта, че здравословното състояние на нашите децата се влошава и те все по - често страдат от болести на нас възрастните. Това означава, че все по-усърдно трябва да внедряваме добри практики в това направление. Имаме прекрасна природа, имаме добри условия да развиваме биоземеделие, трябва само желание и постоянство.“ – допълни в изказването си Невена Петкова и пожела успех на срещата, както и повече млади хора, които да се посветят в този отрасъл.

Срещата е част от информационната кампания, която се провежда във всички области в страната. Дискутирани ще бъдат теми свързани с директните плащания и Системата за идентификация на земеделските парцели за 2017-2018 г., схеми и мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони за 2018 г.; служебни разпределения и доброволни споразумения, договори за наеми и аренда, разпределение на земи от Общинския поземлен фонд и Държавния поземлен фонд, както и информационната система ИСУН.

Изработена е Областна здравна карта на област Габрово

В изпълнение на стратегическите здравнополитически цели и приоритети на Министерство на здравеопазването и Правителството на Република България Областна комисия за регион Габрово, създадена със Заповед на Министъра на здравеопазването, изработи Областна здравна карта на област Габрово. Основната цел на стратегическия документ е да се повиши ефективността на здравната система, като на гражданите се осигури равнопоставеност и достъп до своевременна, достатъчна по обем и качествена медицинска помощ.

В рамките на две заседания и разпалени дебати беше приет документът, който включва елементите смятани за решаващи в развитието на здравната политика в областта ни. Той предлага обосновани промени в структурата на здравната система свързани с реформирането на здравеопазването в Република България.

Картата се базира на направен анализ на здравния и демографски статус на населението в област Габрово. Анализирано е и състоянието и функционирането на здравната мрежа в момента и доколко броят и видовете лечебни заведения отговарят на реалните здравни потребности на населението в региона. На базата на изводите от този анализ, заедно с прилагането на европейските стандарти и показатели за здравно обслужване е определена действителната необходимост на населението в областта от съответния обем и видове лечебни заведения и медицински дейности и да се осигури адекватен достъп на хората до тях. Област Габрово включва 4 здравни района, които съвпадат с административното деление на областта и териториалните граници на съответните общини. Осигуряването на достъп на населението до базисни здравни грижи, осъществявани в първичната извънболнична помощ е първостепенна задача на всяка здравна система. За област Габрово към м. февруари 2018 г. са регистрирани 67 лекарски практики за първична медицинска помощ в т. ч. две групови, в които работят 72 общопрактикуващи лекари. В градовете работят 64 практики, а в селата 3. Към настоящия момент за област Габрово един лекар обслужва 1560 души население. Няма населени места, които да не са осигурени с първична извънболнична медицинска помощ. За част от населените места в селските райони, населението се обслужва от общопрактикуващ лекар, регистрирали допълнителени адреси на практика по селата.

Така приетият от регионалната комисия документ е изпратен на Министъра на здравеопазването.

Невена Петкова уважи приема на Генералния консул на Русия в Русе по повод пристигането му в страната

Областният управител Невена Петкова уважи приема на Генералния консул на Русия в Русе г-н Андрей Громов и на неговата съпруга г-жа Татяна Громова по повод пристигането му в страната. Тя пожела успешен мандат и ползотворни дела на новия Генерален консул и подчерта, че установените вече добри контакти са гаранция за бъдещо ползотворно сътрудничество и добри резултати. Андрей Громов получи подарък от областния управител на Габрово - картина, на която е изобразен ЕМО ЕТЪР и говориха за предстоящата му визита в региона.

Специален гост на приема беше Извънредният и пълномощен посланик на Руската Федерация в нашата страна Н. Пр. Анатолий Макаров. В словото си новоназначеният г-н Громов, постави акцент на това, че е радостен от възможността да работи за развитието на двустранните отношения между двете държави и то в страна като България, където винаги се е усещало приятелското настроение между двата славянски народа.

Сред официалните гости уважили събитието бяха областните управители на Велико Търново, Русе, Ловеч, Силистра, Търговище, кметове и заместник-кметове, председателят на Общински съвет – Русе, новоизбраният ректор на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн. Христо Белоев, досегашният ректор проф. д-р Велизара Пенчева, общественици, представители на медиите и бизнеса и други.

Снимка: Областна администрация - Русе

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

Уважаема госпожо

Имам удоволствието от името на областния управител на област Габрово г-жа Невена Петкова да отправя покана към Вас за участие в среща с жени – мениджъри и предприемачи от област Габрово. Поводът е Международният ден на жената , в който искаме да отдадем признание на икономическите и обществените постижения на жените.

По време на срещата ще имате възможност да представите Вашата дейност, да споделите проблеми и перспективи.

Ще се радваме да бъдете наши гости на 8 март 2018 година, от 10:30 часа в Конферентната зала на Технически университет – Габрово.  

За по-добра организация на срещата, моля до 2 март 2018 г /петък/ да потвърдите Вашето участие на тел. +359 884 952 212 или на Е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

С уважение,

 

 

Областният управител откри семинар – част от информационната кампания на Министерството на земеделието и храните за директните плащания, в който участие взеха заместник - министърът на земеделието и храните Цветан Димитров и широк кръг от специалисти, които да отговарят на въпроси от секторите животновъдство, поземлени отношения, развитие на селските райони, директни плащания. В приветствието си към участниците в срещата областният управител напомни, че каквото и да предоставя като възможности и средства Европейският съюз, всичко зависи от нашата активност. И ако имаме желание да се възползваме от средствата, ако имаме умения как правилно да ги инвестираме, можем да съградим бъдеще за десетилетия напред. В противен случай се получава едно фиктивно усвояване на средства, което не води до допълнителна добавена стойност и устойчивост на това, с което се занимаваме. Николай Сираков допълни, че се надява тази среща да се превърне в активен диалог, защото само когато има диалог могат да се изчистят всички технически проблеми, които съществуват по пътя на развитието на този стратегически сектор, какъвто е земеделието. Срещата е част от информационната кампания, която ще се проведе във всички области в страната. Целта е да запознае земеделските стопани с начина на кандидатстване, условията, на които следва да отговорят, както и дейностите, които трябва да изпълняват и да спазват, за да получат финансово подпомагане по кампанията за директните плащания за тази година.

 

 

 

 

 

 

Областният управител Невена Петкова  уважи приема на Генералния консул на Русия в Русе г-н Андрей Громов и на неговата съпруга г-жа Татяна Громова по повод пристигането му в страната. Тя пожела успешен мандат и ползотворни дела на новия Генерален консул и подчерта, че установените вече добри контакти са гаранция за бъдещо ползотворно сътрудничество и добри резултати.  Андрей Громов получи подарък от областния управител на Габрово - картина, на която е изобразен ЕМО ЕТЪР и говориха за предстоящата му визита в региона.

Специален гост на приема беше Извънредният и пълномощен посланик на Руската Федерация в нашата страна Н. Пр. Анатолий Макаров. В словото си новоназначеният г-н Громов, постави акцент на това, че е радостен от възможността да работи за развитието на двустранните отношения между двете държави и то в страна като България, където винаги се е усещало приятелското настроение между двата славянски народа. 

Сред официалните гости уважили събитието бяха областните управители на Велико Търново, Русе, Ловеч, Силистра, Търговище, кметове и заместник-кметове, председателят на Общински съвет – Русе, новоизбраният ректор на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн. Христо Белоев, досегашният ректор проф. д-р Велизара Пенчева, общественици, представители на медиите и бизнеса и други.

Наближава крайният срок на проучването за потребностите на бизнеса от работна сила

Наближава крайният срок на проучването за потребностите на бизнеса от работна сила, което Агенцията по заетостта, съвместно с Комисиите по заетост към областните управители стартира по-рано този месец. Инициаторите апелират за активно участие на работодатели от частния и публичния сектор и определят мнението им и информацията от тях като изключително важна. Тя ще се използва при формиране на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта. Резултатите от анкетата ще послужат и за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика за насърчаване на заетостта и в сферата на средното и висше професионално образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на Областната стратегия за развитие на област Габрово и общинските планове за развитие.

Ако сте работодател и все още не сте подали информация за вашата нужда от професии, специалисти, работници и разбира се, за техните характеристики, може да го направите до 28 февруари 2018 година. Проучването се извършва он-лайн чрез електронен анкетен формуляр:

https://www.az.government.bg/bg/news/view/za-vas-rabotodateli-2174/

Още статии...