РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Дискусия, част от кампанията „Купувам българското“на БНТ 2, се проведе в Габрово

За законодателни промени настояват местни производителите и представители на туристическия бизнес, за да може да скъсят дистанцията помежду си. Това стана ясно по време на проведената днес дискусия, която се организира от БНТ 2 с партньорството на община Габрово и е част от кампанията „Купувам българското“. В нея участваха кметът на Габрово Таня Христова, народният представител Иглика Иванова, председателят на Общински съвет - Габрово Лена Георгиева, заместник областният управител Мария Пенева, заместник - кметът на община Габрово Нела Рачевиц, директорът на Областната дирекция „Земеделие“ Сашко Станчев, д-р Атанасова от дирекцията по безопасност на храните, местни производители и представители на хотелиерския бизнес. Целта на срещата бе да се обсъдят проблемите в търсене на пресечната точка между произведените в региона продукти и предлагането им в ресторантите на хотелите и къщите за гости. Като своя най-голяма пречка и двете страни определиха нормативната уредба. Местен производител призова да погледнем работещите добрите примери и да ги приложим и в нашия регион. От своя страна кметът на община Габрово апелира да се намери пътя към обединение и партньорство под формата на браншова организация, както и спомена, че се обмисля провеждането на фермерски базар в Габрово. Това предложение беше подкрепено от всички участници в дискусията, които са категорични, че са отворени за следващи срещи и изказаха благодарност на организаторите за възможността да споделят проблемите си и да намерят заедно решение за скъсяване на дистанцията между потребители и производители.

На вниманието на всички собственици на земи по параграф 4к от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ) в землищата: Жълтеш, Боженци, Гръблевци, Мичковци и Чарково, общ. Габрово

На вниманието на всички собственици на земи по параграф 4к от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ) в землищата: Жълтеш, Боженци, Гръблевци, Мичковци и Чарково, общ. Габрово.

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

Открито е производство по изработване на помощен план и план на новообразуваноте имоти за земите по параграф 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ в землищата на територията на Община Габрово.

 

КАКВО ПРЕДСТОИ?

 
В изпълнение на договора започват и ще се извършват геодезически заснемания на поземлените имоти и събиране на данни за собственост.

Събирането на данни за собственост ще се извършва успоредно със заснемането на поземлените имоти, както следва:

 

Землище Жълтеш -12.06.2017г. и 13.06.2017г.

Землище Боженци -14.06.2017г.

Землище Гръблевци -15.06.2017г. и 16.06.2017г.

Землище Мичковци-19.06.2017г.

Землище Чарково-20.06.2017г.

 

Сборен пунк - 9 часа пред съответното кметство.

Документите могат да бъдат представяни и от друго лице, различно от титуляра, посочен в документа за собственост.

Предоставените документи се обработват от администратор на лични данни.

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ?

 
На основание чл.41, ал.5 от Наредба 3 към Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) собственикът(ползвателят) е длъжен:

1. Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост.

2. При представяне на карта за легитимация от страна на специалистите от дружеството да осигури свободен достъп до имота за извършване на измерванията.

3. Да представи на фирмата изпълнител документи удостоверяващи правата му върху имота, данни за собствениците и носителите на други вещни права върху имота.

КОНТАКТИ

тел. 066 87-88-87; 0897 801607  или 066 81 06 72

ОБЛАСТНА  АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАБРОВО

На вниманието на всички собственици на земи по параграф 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ в землищата: Етър, Здравковец, Лесичарка и Поповци, общ. Габрово

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички собственици на земи по параграф 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ в землищата: Етър, Здравковец, Лесичарка и Поповци, общ. Габрово.

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Открито е производство по изработване на помощен план и план на новообразуваноте имоти за земите по параграф 4к от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ) в землищата на територията на Община Габрово.

 

КАКВО ПРЕДСТОИ?

 

В изпълнение на договора започват и ще се извършват геодезически заснемания на поземлените имоти и събиране на данни за собственост.

Събирането на данни за собственост ще се извършва успоредно със заснемането на поземлените имоти, както следва:

Землище Здравковец - 05.06.2017 г.,

Землище Лесичарка - 06.06.2017 г.,

Землище Етър - 07.06.2017 г.,

Землище Поповци -08.06.2017 г..

Сборен пунк- 9 часа пред съответното кметство.

 

Документите могат да бъдат представяни и от друго лице, различно от титуляра, посочен в документа за собственост.

Предоставените документи се обработват от администратор на лични данни.

 

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ?

На основание чл.41, ал.5 от Наредба 3 към Закон за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ собственикът(ползвателят) е длъжен:

1. Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта установяващ правото на собственост.

2. При представяне на карта за легитимация от страна на специалистите от дружеството да осигури свободен достъп до имота за извършване на измерванията.

3. Да представи на фирмата изпълнител документи удостоверяващи правата му върху имота, данни за собствениците и носителите на други вещни права върху имота.

 

КОНТАКТИ

 

тел. 066 804 045; 0888 715408 или 066 80 16 72.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГАБРОВО

Поздравление по случай 24 май

Уважаеми дейци на културата, науката, изкуствата,

Уважаеми преподаватели, студенти, ученици,

Уважаеми жители на област габрово,

Радостна съм да Ви поздравя с 24 май – Деня, в който се прекланяме пред Светите братя Кирил и Методий и в който историческата ни памет ни вдъхва самочувствието, че и “ний сме дали нещо на света”.

Не е случайно, че това е най-дълго отбелязваният официален празник в нашата вековна история. Всяка година на този ден си припомняме, че българската култура и наука са били единствените устои във времето на робска гнет, а жаждата за знания и любов към родината са извисявали и крепили силния ни дух.

Желая на всички, които празнуват днес, здраве, творчески успехи, вдъхновение за нови изяви и нека съхраним българската идентичност в дните напред!

С уважение,

Невена Петкова

Областен управител на област Габрово

Областният управител се среща с ръководители на териториални структури

Областният управител на Габрово започна провеждането на регулярни срещи с ръководители на териториални структури на територията на областта. Невена Петкова вече проведе работни срещи с директорите на ОД на МВР и РД ПБЗН, които са част и от Единната спасителна система. Запозна се с дейността на ведомствата и предизвикателствата, с които трябва да се справят ежедневно. Една от коментираните темите беше и работата на Щаба по бедствия и аварии. Ръководителите и на двете институции – полиция и пожарна, изразиха удовлетворение от съвместната дейност с експертите от Областна администрация до момента и увереност, че и занапред институциите ще работят в синхрон.

Още статии...