РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Росен Плевнелиев “Какъв по-смислен приоритет от това да изпълним столетната мечта на българите за тунел под Шипка?”

“Какъв по-смислен приоритет от това да изпълним столетната мечта на българите за тунел под Шипка?” с тези думи Президентът Росен Плевнелиев се обърна към официалните лица и гостите на церемонията за първа копка на Западния обходен път на Габрово. Строителството на обходния път е първата част от проекта за изграждане на тунел под връх Шипка и предвижда строителството на участък от 23,254 км – от км 0+000 до км 20+124,5, етапна връзка на обхода със съществуващия път І-5 (3,130 км), както и изработването на разширен идеен проект за тунел под вр. Шипка - 3,22 км. Следващата фаза на проекта предвижда изграждането и на самия тунел като това ще се осъществи в периода 2014-2020 г. Общата дължина на участъка е 10,549 км. Индикативната стойност на фаза 2 е 150 млн. евро. Плевнелиев подчерта добрата съвместна работа на институциите, довела до старт на този стогодишен проект и изказа благодарност към „всич­ки по веригата, които работиха и ще работят оттук нататък за успешното финализиране на този проект”.

„Ще се боря със зъби и нокти тунелът под Шипка да се реализира в моя мандат” заяви Президентът, защото както самият той подчерта в своето слово в началото на церемонията няма по-смислени проекти от тези, с които се постигат резултати в интерес на нацията.

Събитието, което беляза един исторически за габровци момент, уважиха Вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Ека­терина Захариева, минис­търът на транспорта, ин­формационните технологии и съобщенията Кристиян Кръстев, председателят на УС на Агенция „Пътна ин­фраструктура“ Лазар Ла­заров, кметът на Габрово Таня Христова и област­ният управител Мариян Костадинов.

   

Утре стартира изграждането на обходния път на Габрово

Президентът Росен Плевнелиев ще даде начало на изграждането на обходния път на град Габрово.В официална церемония на 16 май, ще бъде направена и първата копка. Проектът „Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.5 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130“ се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

В церемонията ще участват вицепремиерът и министър на регионалното развитие Екатерина Захариева, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров, кметът на Габрово Таня Христова и областният управител инж. Мариян Костадинов. Пред официалните гости ще бъде представен и триизмерния макет на самия проект, реализиран от клуб по макетиране към ПГСАГ „Ангел Попов” – Велико Търново, чиято цел ще е да визуализира предстоящите дейности.

продължава>

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАБРОВО РАЗШИРЯВА ДЕЙНОСТИТЕ СИ ПО ПРОЕКТ TRACE

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАБРОВО РАЗШИРЯВА ДЕЙНОСТИТЕ СИ ПО ПРОЕКТ TRACE

Областна администрация – Габрово започна процедура за одобрение на разширен пакет от дейности, във връзка с реализацията на проект TRACE - „Транснационално сътрудничество за подобряване енергийната ефективност на сгради”, финансиран по Оперативна програма “Югоизточна Европа” 2007 – 2013. Припомняме, че целта на проекта, който ще се изпълнява до октомври 2014г., е подобряване координацията, обмен на добри практики и трансфер на ноу-хау в сферата на енергийна ефективност на сгради, държавна собственост.

Целта на процедурата е да се осигури провеждането на работна среща на територията на областта, в  която да вземат участие представители на всички партньори:

1.      LP – община Пирея, Гърция

2.      ERDF PP 1 - Университет по икономика и бизнес, Виена, Австрия

3.      ERDF PP 2  - Областна администрация-Габрово

4.      ERDF PP 4 - Агенция за енергийна ефективност – Софена, София, България

5.      ERDF PP 5 - Център за развитие на публичната администрация – Виена, Австрия

6.      ERDF PP 6 - Център за възобновяеми енергийни източници – Гърция

7.      ERDF PP 8 - Провинция Перуджа, Италия

8.      ERDF PP 9 - Център за насърчаване на чиста и ефективна енергия – Румъния

9.      ERDF PP 10 - Енергийна агенция  Савинска, Словения

10.  ERDF PP 11 - Агенция за регионално икономическо развитие, Сараево, Босна и Херцеговина

11.  ERDF PP 12 - Загреб, Хърватска

 

Срещата е планирана за месец октомври и е важна от глбедна точка на представяне на региона.

В рамките на процедурата се планира и поемане на ангажимент за провеждане на информационен ден, посветен на тематиката на проекта, който ще допринесе за популяризиране на редица добри практики в сферата на енергийната ефективност сред обществеността и представители на различни администрации.

Проектът като цяло дава възможност за подпомагане на местната и регионална политика в сферата на енергийната ефективност и обмяна на опит с представители на администрации от развити държави с утвърдено устойчиво управление на публичните сгради.

С изложба на тема „Нарисувай ми Европа” стартира месецът посветен на Европа в област Габрово

За втора поредна година Габровска област се включва в месец, посветен на темата „Европа-България”. Различни културни и информационни мероприятия ще отбележат Европейската година на гражданите – 2013 г през месец май. Инициативата се координира от администрацията на Министерски съвет в изпълнение на Комуникационната стратегия на България за ЕС със съдействието на Съюза на българските читалища.

В няколко последователни дни в читалищата в Дряново, Габрово и селата Зая и Царева ливада ще се проведат информационни дни свързани с кампанията, по време на които жителите и гостите на населените места ще бъдат поздравени и от самодейните състави на читалищата.

Инициативите стартират с откриване на изложба на тема „Нарисувай ми Европа” в ритуалната зала на община Дряново. Близо месец ученици от всички училища в общината и читалище „Пробуда 2008” претворяваха своите виждания за Европа с помощта на четка и бои. Най-добрите сред малките художници ще бъдат наградени по време на концерта, който ще подарят на дряновци състави от НЧ „Пробуда”, НЧ „Наука 1922” и НЧ „Върбан Генчев 1924” на 8 май от 16.30 часа.

продължава>

Близо 6000 доброволци от габровска област се включиха в съботната национална кампания „Да изчистим България за един ден”

Близо 6000 доброволци от габровска област се включиха в съботната национална кампания „Да изчистим България за един ден”.

Учители, ученици, колективи на детски заведения от общо 44 учебни заведения в цялата област, както и служители на местните администрации в региона се включиха в голямото чистене. В акцията участваха около 23 неправителствени организации в това число читалища, пенсионерски клубове, както и представители на политически партии. Активно почистваха и служители на 53 фирми и ведомства, кметства и наместничества и всички подразделения на държавни структури. Много граждани също излязоха да почистват междублоковите си пространства и зелените зони в населените места на областта. 

В резултат на акцията са почистени 11 нерегламентирани сметища в цялата област и 12 общински мръсни зони, което е многократно повече от предварително заявеното.

Равносметката към 20 април показва 5840 доброволци от област Габрово и депонирани 94,8 тона отпадък. Извозването  продължава и през следващите дни.

Още статии...