РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Приключи изпълнението на още две дейности по проект на Областна администрация - Габрово, свързан с регионалното планиране

Publikaciya-3-new.pdf

Заседание на постоянната комисия по заетост

 

 

Държавният план - прием за учебната 2013-2014 година ще бъде обсъден на 24 янари 2013 г. /четвъртък/  на заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие.

Заседанието е от 11.00 часа в заседателната зала на Областна администрация.

Премиерът Бойко Борисов ще посети Габрово и Севлиево

На 22 януари 2013г. (вторник), министър-председателят Бойко Борисов  заедно с министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, ще присъства на официалния старт на газификацията на град Габрово.   

Притежател на лицензиите за разпределение и снабдяване с природен газ на града притежава дружеството „Ситигаз България” ЕАД.  

Разрешението за строеж е издадено през месец август миналата година и през месец септември стартира строителството на първия етап на газификацията. В момента са налице 40 км изграден газопровод, от които 30 км магистрален и 10 км в града.  

продължава>

Областна администрация – Габрово се включи в реализацията на проект в сферата на енергийната ефективност

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАБРОВО
С МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ


Областна администрация – Габрово се включи в реализацията на проект в сферата на енергийната ефективност. Институцията е един от 14-те партньора по проект „Транснационално сътрудничество за подобряване енергийната ефективност на сгради”, финансиран по Оперативна програма “Югоизточна Европа” 2007 – 2013. Целта на проекта, който ще се изпълнява до октомври 2014г., е подобряване координацията, обмен на добри практики и трансфер на ноу-хау в сферата на енергийна ефективност на сгради, държавна собственост. Водеща организация е Община Пирея – Гърция. Останалите партньори са агенции за енергийна ефективност и публични институции от общо 9 страни в Югоизточна Европа. Те ще обединят усилията си в посока проучване на схемите за сътрудничество между национални, регионални и местни администрации по прилагане Директивата за енергийно изпълнение на сгради, включително чрез нови IT решения. Освен Областна администрация – Габрово, в проекта участват и още две организации от България - Софийска енергийна агенция „СОФЕНА” и Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна.

Общият бюджет по проекта за Областна администрация – Габрово като партньор е 68 246 евро. Основният й ангажимент и роля в партньорството ще бъде да координира провеждането на обучения, свързани с енергийната ефективност.  Освен обмен на опит и добри практики, по проекта е предвидено анализиране на регионалната политика по енергийна ефективност и последващи актуализации на Областния план за ЕЕ.

продължава>

Още статии...