РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

В Габрово ще се проведе информационен ден по ОП „Конкурентоспособност”

На 17 юни 2011 г. Габрово ще е домакин на информационен ден по оперативна програма «Конкурентоспособност», който Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) организира съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

Семинарът ще започне в 10 ч. в ритуалната зала на Община Габрово – ул. «Възраждане» № 3. Регистрацията е от 9.30 ч.

Дискусията е част от поредната информационна кампания по „Конкурентоспособност“, която МИЕТ и агенцията провеждат до 22 юни 2011 г. в осем града. Тя е по 6 отворени процедури за подбор на проекти от Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности”.

Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина за кандидатстване по следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

1. „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”;

2. „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”;

3. „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”;

4. „Подкрепа за създаване на технологични паркове”;

5. „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”;

6. „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”.

Пълният пакет документи и насоките за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: www.opcompetitiveness.bg, www.ibsme.org и www.eufunds.bg.

Лектори са експерти от ИАНМСП, която е Междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма. Ще участват и специалисти от дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕТ – управляващ орган на оперативната програма.

Информационните дни са отворени за участие на всички заинтересовани страни, в това число медии и граждани.

Участието е безплатно.

Агенция за хората с увреждания обявява конкурс

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.
Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Срокът за подаване на проектите /4 екземпляра/ на хартиен и един екземпляр на магнитен носител /формуляр и бюджет/ за конкурса е: до 17.30 ч. на 27.06.2011 г. Проектните предложения се представят в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233.

Повече за конкурса може да прочетете в раздел "Новини", секция "Съобщения".

Четири църкви от габровска духовна околия получиха финансиране за неотложни ремонтни дейности

Четири църкви от габровска духовна околия получиха финансиране за неотложни ремонтни дейности със съдействието на областния управител Мариян Костадинов. Дирекция „Вероизповедания“ към Министрески съвет одобри проектите за църквите в селата Здравковец, Дебел дял, Борики, както и на храм „Успение Богородично“ в Габрово.

„В качеството ми на Областен управител съм запознат със състоянието на църковните храмове в област Габрово и смятам, че трябва да се подкрепят настоятелства, които са активни и са проявили инициативност. Затова заставам зад усилията им да възвърнат облика на храмовете и да съхранят духовността на българите.“- така аргументира Костадинов подкрепата си.

Областният управител ще бъде на тридневно посещение в област Сисак – Мославина, Република Хърватия

Областният управител Мариян Костадинов ще бъде на тридневно посещение в област Сисак – Мославина, Република Хърватия ледващата седмица. По време на визитата му ще бъде подписано Споразумение за сътрудничество между двата региона в различните сфери на социалния и икономически живот в Република Хърватия и Република България. До подписване на споразумение се стигна след като бяха проведени приятелски консултации за обмен и сътрудничество в търговско-икономическите и културно-образователните и други области. Целта на споразумението е да се задълбочат добрите взаимоотношения между България и Хърватия на регионално ниво, което ще включва размяна на експертни делегации за обмен на административен опит и разпространение на добри практики; Участие във фестивали и културни инициативи и в двата региона - обмен на ансамбли за народни песни и танци, хорове, младежки групи; Участие в борси за представяне на икономическия потенциал; Подпомагане на МСП от регионите партньори да се установят контакти за съвместна дейност, особено в сферата на туризма, био-земеделие и дървообработване. На 16 юни /четвъртък/ Областният управител ще бъде официален гост и на тържествената сесия на празника на жупанията, на която ще присъства и Президентът на Република Хърватия Иво Йосипович.

Конна борса в региона

Главният секретар на Областна администрация Веселин Радков присъства на демонстрация на андалуска порода коне, която се състоя в събота на конната база в с. Спанци. „Целта ни е популяризирането на испанската култура и в частност популяризирането и развъждането на таза порода коне в България.“- с тези думи откри представянето собственикът на конна база „Аларкон“ в Испания Франциско Аларкон. Идеята му е да развие пазара и на Балканите като т.нар. борса ще бъде именно в нашия регион.

Франциско Аларкон или Пако, както го наричат близките около него, на 7 -годишна възраст открива увлечението си по конете, започва да тренира, с течение на годините се развива и достига до международен съдия в дисциплините прескок и дресаж. Няколкократен шампион е на Испания по морфология и дресаж. Носител е и на множество награди от регионални състезания на провинция Валенсия. Към момента е един от най големите коневъди в същата провинция. Неговите коне са познати в САЩ, Германия, Мексико, Норвегия и Колумбия.

Периодично Франциско предвижда демонстрации на породата, каквито се състояха в събота и обеща негов кон да участва в предстоящите конни състезания на с. Живко през м. Септември.

 

Още статии...