РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Без напрежение преминаха консултациите за РИК

Областният управител Мариян Костадинов проведе днес консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-то Народно събрание към 13 март 2013 г. и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс за състава на Районната избирателна комисия /РИК/ за провеждане на избори за народни представители на 12 май 2013г., в изпълнение на чл. 27, ал. 2 от Изборния кодекс.

 

Целта на проведените консултации беше да се постигне съгласие за състав на РИК, въз основа на което Областен управител – Габрово да внесе предложение в ЦИК за назначаване на РИК – Габрово.

продължава>

Работна среща на представителите на общините от област Габрово и секретаря на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане

Работна среща на представителите на общините от област Габрово и секретаря на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МВР Людмил Върбанов се проведе днес в Областната администрация, във връзка с уточняване на процедурата за кандидатстване за възстановителна помощ на пострадалите от ураганните ветрове.

Целта на срещата е „да определим алгоритъма такъв, какъвто да бъде единен за всички граждани, такъв какъвто да свърши работа в междуведомствената комисия и да даде възможност да се подпомогнат колкото може повече хора, имащи право на такава подкрепа”- обясни областният управител Мариян Костадинов.

продължава>

Шестнадесетото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР) и Регионалния координационен комитет към него (РКК)

 

Днес, 15 март 2013 г., от 11.00 ч. в Ритуална зала на Община Габрово, се проведе шестнадесетото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР) и Регионалния координационен комитет към него (РКК).

Настоящото заседание се свика и се откри от г-н Мариян Костадинов - председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на област Габрово на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

В съвместното заседание взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на Консорциум „Региони” ДЗЗД, Обединение „Екорис - Поввик” и Форум Гражданско участие.

продължава>

Заседание на Регионалният съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северен централен район

Съвместно заседание на Регионалният съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северен централен район ще се проведе на 15 март от 11.00 ч. в ритуалната зала на Община Габрово при следния дневен ред:

1. Откриване. Приемане на дневен ред.

2. Представяне и обсъждане на предварителната оценка на социално-икономическото въздействие на Регионалния план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

продължава>

Одобрени са административно-териториални промени в община Севлиево

Правителството в оставка одобри закриването на с. Дрянът в община Севлиево. Със същото решение селата Баева ливада, Българи, Малиново, Мариновци и Рогулят бяха присъединени към с. Млечево, а с. Дялък – към с. Столът в същата община.

За извършване на административно-териториалните промени има прието решение на Общинския съвет на Севлиево. Основен аргумент за него е липсата на самостоятелно землище и на постоянно живеещо население в селата.

Още статии...