РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Няма основание за връщане на решението на ОбС за продажба на собственост на ОПТ за ново обсъждане

Няма основание за връщане на решението на ОбС за продажба на собственост на ОПТ за ново обсъждане – това установиха юристите в Областна администрация след направената проверка.

По закон Облстният управител е длъжен да следи за законосъобразността на Решенията на Общинските съвети и без да е сезиран от някого.

След като с вх. № КАК – 01 – 1391 / 21.09.2012 г., Председателят на Общински съвет – Габрово е предоставил на Областен управител – Габрово препис – извлечение от Протокол № 15 / 20.09.2012 г. е установено, че при условията на фактическа обстановка, в която липсват доказателства за нарушени императивни правни норми, предложеното за връщане за ново разглеждане Решение № 209 по Протокол № 15 от заседание на Общински съвет – Габрово, проведено на 20.09.2012г., следва да се счита за прието при наличие на материалноправни предпоставки и в съответствие с установените административно-производствени правила.

Посочените в решението основания и съдържание, не водят до съмнения относно правния статут на описаните в него имоти. От служебно известната и наличната от приложенията към решението информация /пазарни оценки, заповед на началника на СГКК и схеми на предлаганите за продажба обекти/ не може да се изведе обоснован извод за допуснати нарушения в процедурата за продажба на имущество, с които да се мотивира издаване на административен акт по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА.

С оглед предоставените на Областния управител правомощия по чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията е извършена цялостна проверка за законосъобразност, в резултат на която не е установено основание за връщане на акта за ново обсъждане в Общински съвет, нито за оспорването му пред Административен съд – Габрово.

           

 

 

Кулинарно пътуване в миналото

 Ден на здравословното хранене и готвене с деца под надслов “Традициите не остаряват”ще се проведе за трета поредна година с ученици от трети и четвърти клас на училищата от Габровска област. На 26.10.2012 г. от 13,30 часа на площад “Възраждане “ в гр. Габрово децата ще приготвят здравословна храна и ще участват в спортни игри.

Във връзка с Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията ще бъдат демонстрирани стари здравословни рецепти в рамките на кулинарната изложба “Кулинарно пътуване в миналото”. Своите гозби ще ни представят и бабите от читалище “Христо Ботев” в с Гарван. “Игри без пари” е наименованието на кръга от състезанията, където децата ще покажат какви стари игри са научили от своите баби и дядовци. По забавен начин участниците ще научат повече за здравословното хранене в кръга за готвене, ще се посветят на спорта. Не само победителите, а всички участници ще получат награди от Европейския информационен център “Европа директно”.

 

Организаторите на събитието Областна администрация Габрово и Европейският информационен център “Европа директно” Габрово при Габровската търговско-промишлена палата съвместно с Регионалния инспекторат на образованието, Министерството на физическото възпитание и спорта, Регионалното сдружение на общините “Централна Стара планина” и Регионалния съюз на болниците “Стара планина” Ви канят да присъствате и да се забавлявате заедно с всички.

 

Министърът на правосъдието на Република Азербайджан е на посещение в Габрово

Министърът на правосъдието на Република Азербайджан е на посещение в Габрово

Областният управител ще посрещне днес делегация на Министерството на правосъдието на Република Азербайджан, водена от министъра на правосъдието г-н Фикрат Маммадов. Делегацията е в България по покана на министъра на правосъдието Дияна Ковачева и сами са изразили желание да посетят Габрово.

Визитата им включва среща с кмета на града г-жа Таня Христова, работна среща с председатела на Окръжния съд г-жа Севдалина Герова и окръжния прокурор Милчо Генжов.

След официалните срещи гостите от Азербайджан ще посетят АЕК Етър и Дома на хумора и сатирата.

Областният управител ще представи региона по време на Индийско-български бизнес форум

Областният управител Мариян Костадинов се включи в българската бизнес делегация, придружаваща министъра на икономиката, енергетиката и туризма за провеждането на 17-та сесия на българо-индийската междуправителствена Смесена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество в Делхи на 15-16 октомври 2012 г.

Съществена част от посещението е представянето на българските региони, като се наблегне на специфичните предимства на всеки от тях и възможностите му за двустранно сътрудничество в областта на бизнеса. Амбиция е да бъдат създадени контакти на отраслово и регионално равнище между бизнеса на България и Индия. Затова и ключова роля в представянето на България има директната презентация на българските региони и отрасли пред основните индийски бизнес асоциации, при това направено директно не само в столицата на държавата, но и в основните инвестиционни и финансови центрове.

Посещението на българската бизнес-делегация ще се състои като серия от събития, които включват: Индийско-български бизнес форум по време на 17-та сесия на българо-индийската междуправителствена смесена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество – организира се от МИЕТ и БТПП по покана на FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry- Федерация на индийските търговско-промишлени палати); Семинарна сесия в Чандигар, представяне на български региони, стоки, производители, търговци и консултанти и срещи във формат В2В, както и посещение на промишлени предприятия, организирани от БТПП и Сдружение за развитието на бизнес и култура между Индия и България, в сътрудничество с CII (Конфедерацията на индийската индустрия)

По време на визитата областният управител на Габрово ще се срещне и с губернатора на Делхи, с когото ще обсъдят и възможни сфери за бизнес сътрудничество между регионите. Освен предвидената презентация на иконмическия профил на област Габрово, която ще му представи Костадинов, индийския губернатор ще получи като подарък традиционен габровски часовник и книжка с прочутите габровски шеги.

Още статии...