РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ-БАЗАР

ОБЛАСТЕН МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ – ГАБРОВО

ОРГАНИЗИРА

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ-БАЗАР В ПОДКРЕПА НА МЛАДЕЖКАТА АКТИВНОСТ

График за провеждане на благотворителни концерт - базари

Дряново12.04.2011 г. вторник 17.00 часа,
сградата на НЧ "Развитие-1869"
Трявна 19.04.2011 г. вторник от 17.00 часа,
зала "Дръзновение"
Габрово 21.04.2011 г. четвъртък от 17.00 часа, Дом на културата
Севлиево 02.05.2011 г. понеделник от 17.00 часа, Дом на културата "Мара Белчева"

 

 


УЧАСТИЕ В НЕГО ЩЕ ВЗЕМАТ:

ПТА „БАЛКАН” С РЪКОВОДИТЕЛИ РУМЯНА ЦАНКОВА И СЛАВЧО ИЛИЕВ

ПЕНЧО ИЛИЕВ С ФОТОГРАФСКО ПРЕДСТАВЯНЕ „ДОБРЕ ДОШЛИ В ДРЯНОВО”

ГРУПА ЗА МОДЕРНИ ТАНЦИ „CRAZY ТРЯВНА

ТЕАТРАЛНА ГРУПА КЪМ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ – ГАБРОВО

ПГ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОНИКА „ГЕН. ИВАН БЪЧВАРОВ” И

КЛУБ „ТЕАТРОН” - СЕВЛИЕВО

Проф. Вергил Войнеагу: „Искаме да ни предадете Вашия опит и силните Ви страни“

„Искаме да ни предадете Вашия опит и силните Ви страни, както и да научим как да избегнем трудностите свързани с предстоящото ни преброяване“ така председателят на Националния статистически институт на Румъния мотивира решението си да бъде в Габрово за обмяна на опит. Основната цел на визитата на румънската делегация е да проучат как сме синхронизирали работата на преброителните участъци- как са си съдействали преброители, контрольори, експерти статистици и разбира се регионалната и местна власт. В тази връзка заместник областният управител на Габрово и председател на областната преброителна комисия - Пламен Недков направи подробно описание на дейностите,които комисията е извършила и кампанията, която областният управител проведе в подкрепа на електронното преброяване. Той подчерта, че е важно хората да знаят в какво участват, за да може да приемат преброяването като своя лична задача, а не просто като - държавна . Проф.Войнеагу сподели, че в Румъния има добра установена синхронизация на националната статистика с общността, т.е. местните структури и местната власт, което е една важна предпоставка за добра организация и значителен прогрес.

Председателя на българския статистически институт доц. Мариана Коцева сподели впечатленията си от представените експресни данни от Преброяване 2011 и очерта 3 основни проблема като тенденции, които се оказаха общи за двете страни- негативният естествен прираст, урбанизация и миграция.

В края на срещата доц. Коцева призна, че двамата с нейния румънски колега са „прегърнали“ каузата „ Да се чува повече гласът на новите страни членки в ЕС“. След като приключи преброяването ще бъде организирана голяма конференция, която ще включва публикация за населението на Балканите, защото „Ако не направим правилно Преброяване и Европа няма да знае вярната бройка“ пошегува се проф. Войнеагу.

 

Делегация от Националния статистически институт на Румъния пристига утре в Габрово

На тридневно посещение в област Габрово пристига утре румънска делегация от Националния статистически институт на Румъния. Целта на посещението е да се запознаят с опита на България във връзка с Преброяване 2011. Тази година предстои на всички страни членки на ЕС да проведат своето национално преброяване. Първи от Евросъюза се преброихме в България през м. Февруари и за първи път го направихме и електронно. В тази връзка румънската делегация ще посети Габрово, което показа един добър резултат в електронното преброяване и беше на трето място в страната.

Програмата на румънската делегация започва със среща със зам.областния управител на Габрово Племен Недков, след което имат две сесии за Преброяване 2011. В края на посещението-обучение ще бъде подписан „Меморандум за взаимно разбирателство между Националния статистически институт на България и Националния статистически институт на Румъния за сътрудничество в областта на статистиката“.

Делегацията е в състав председател на НСИ-Румъния -проф. Вергил Войнеагу, съветник на председателя-Илие Думитреску, директор, „Преброяване на населението и демографска статистика”-Стефан Трика , директор "ИТ и статистическа инфраструктура"-Георге Еманоил Вайда – Мунтеан.

Пламен Недков присъства на седмото заседание на Регионалния съвет за развитие на СЦР

Пламен Недков и експерти "Регионално развитие" от Областната администрация присъства на седмото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, което се проведе в края на изминалата седмица.

Заседание беше свикано и открито от д-р Владимир Янков - председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на област Силистра на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие.

Членовете на РСР на СЦР обсъдиха и одобриха междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район 2007-2013 година.

На заседанието бяха обсъдени и съгласувани Проектите на актуализирани документи за изпълнение на Стратегията за развитие на област Велико Търново 2011 -2013 г. и на Областната стратегия за развитие на Област Разград 2010-2013 г., на основание на чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за регионалното развитие. Бе представен и анализ на въздействието на оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, върху развитието на Северен централен район.

Във връзка с изработването на нова Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода след 2014 г., в края на заседанието се проведе анкетно проучване сред членовете на РСР на СЦР, което има за цел събиране на информация относно основните проблеми на района и очертаване приоритетите за неговото развитие през следващия програмен период.

В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от петте области в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

 

Заместник областният управител отбеляза Седмицата на гората заедно с Американския посланик

Посланик Джеймс Уорлик пристигна по покана на Парк "Българка" във връзка със седмицата на гората, която отбелязваме от 4 до 10 април. Събитието уважиха зам.-министърът на замеделието и храните Георги Костов, директорът на изпълнителна агенция по горите, народните представители от ГЕРБ Цветомир Михов, Иван Иванов и Галина Банковска, заместник областният управител Пламен Недков и заместник -кметът на община Габрово Климент Кунев.

Заобграден от деца Н.Пр. Джеймс Уорлик се обърна към всички гости и участници в събитието и подчерта, че трябва да се грижим за горите заради децата на България. „България е един скъпоценен камък и това е така заради българските гори“ – допълни още той и отбеляза, че твърде дълго у нас е имало хора, които са употребявали земята и гората за лична изгода. „Незаконните сечи, нерегламентираните заменки ще повлияят върху бъдещето на децата на България”, заяви Уорлик.

След официалната част посланикът заедно с останалите гости засадиха фиданки в района на Център „Българка“, разгледаха изложба на отличените рисунки в конкурса „Мечтите на една гора“ на ДПП „Българка“ и посетиха волиерите край Потока, където пуснаха 3 мишелова, които ще преминат възстановителен период и после ще бъдат освободени в природата.

Още статии...