РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Областният управител с призив към всички, които могат – да се включат в кампанията по кръводаряване

Областният управител Мариян Костадинов изпрати писма до кметовете на общините и ръководителите на всички териториални структури на територията на областта, във връзка с националната кампания по кръводаряване, с апел служителите, които имат възможност да се включат в акцията. „Добре е кръводаряването да се превърне в традиция, а не да се разчита на кампанийността”, коментира областният управител и допълни, че той лично е дарявал кръв няколкократно.

В тази връзка  на 21 септември от 9.00 до 13.00 часа в заседателната зала на Областна администрация – Габрово ще бъде открит пункт за даряване на кръв, където всички желаещи жители от Габрово и региона ще могат да помогнат за набавяне липсите на  кръв от групите А и О.

На 25 септември ще бъде разкрит пункт и в ТУ – Габрово, в корпус № 1, ст. 1109 отново от 9.00 до 13.00 часа.

На 27 септември в сградата на Община Севлиево всички желаещи доброволци ще могат да дарят кръв в часовете от 9.00 до 13.00 часа.

Освен в разкритите временни пунктове за кръводаряване желаещите да се включат в кампанията могат да го направят всеки делничен ден в Кръвния център към МБАЛ „Д-р Тота Венкова” от 8.30 до 13.30 часа.

Важно е да се знае, че минималният срок между две кръводарявания следва да е най-малко 60 дни. Кръводарителите трябва да са здрави, отпочинали и да не са приемали лекарства през последните 48 часа. Необходимо е също преди това те да са приели храна. При посещение на кръвните центрове задължително трябва да се  представи документ за самоличност.

ИЗРАБОТВАТ ТРИИЗМЕРЕН МАКЕТ НА ТУНЕЛА ПОД ШИПКА

Уникалният макет беше представен на областния управител на Габрово по време на визитата му в търновската гимназия по строителство и архитектура по повод откриването на учебната година. Инж. Марин Цонев, директор на гимназията, презентира етапът, до който е стигнала проектът „Изработка на триизмерен макет на Западен обходен път на Габрово и тунел под връх Шипка” - поръчан от областния управител Мариян Костадинов. Работата по модела е започнала в началото на календарната 2012 година и по думите на директора, трябва да завърши през декември с.г. „Проектът е реален, като макетът се изработва в мащаб 1:25 000” - поясни Цонев и призна, че не е очаквал подобен ентусиазъм от учениците, които влизайки в учебния кабинет се увличали и работейки забравят за времето. По думите му това е единственият проект на такова ниво, включително и по сложност, който ученици от строителните гимназии в страната ни подготвят.

Областният управител Мариян Костадинов разгледа с интерес готовия към момента триизмерния модел на Западен обходен път. Макетът представя на 30 % готова топографията на трасето на Поповци и за изработката му се използват  специализирани материали. Костадинов поздрави ръководителя на проекта за работата на неговите ученици и подчерта, че подобен вид дейност ще е изключително полезна  за професионалното развитие на децата. Не на шега той предложи към даден момент Областна администрация – Габрово да окаже съдействие в изработката, макар и доста по-непрофесионално от учениците.

                         

                         

Откриване на учебната година в ПГСАГ "Ангел Попов" в снимки

                                         
                    
                   
                    
                   

Областният управител определи 26.03.2012 г. - 30.10.2012 г. за пожароопасен сезон

Във връзка с повишаването на температурите, засушаването и с цел предотвратяване на пожари Областният управител Мариян Костадинов издаде Заповед, с която определи времето от 26.03.2012 г. до 30.10.2012 г. за пожароопасен сезон в горските територии на административна Област Габрово. Във връзка с това се забранява изгарянето на стърнища, слама, суха трева и отпадъци по слогове, крайпътни ивици и други тревни площи. Кметовете на общини и кметства и кметските наместници съвместно с председателите на земеделските кооперации, началника на Областно пътно управление и началниците на Районните пътни служби, директорите на Държавните горски и ловни стопанства и началниците на Районните служби “Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН) да организират превантивна дейност за недопускане на полски и горски пожари.В кметствата да се оборудват депа с необходимите средства за гасене на горски и полски пожари /тупалки, лопати, брадви, мотики и други/. Да се обозначат подходите към водоемите, които могат да се използват, а там, където е възможно да се осигурят цистерни за пълнене на пожарните автомобили с вода. Кметовете на общини да създадат организация и изготвят график за извършване на инструктажи на гасаческите групи в населените места. Ръководителите на държавни органи, организации и юридически лица да вземат мерки за почистване на районите около сградите и складовете на територията на обектите.

Областният управител издава Заповедта на основание чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 7 от Закона за администрацията, във връзка с чл.137, ал.1 от Закона за горите

Пълният текст на Заповедта може да прочетете на следния адрес

 

Работна среща на Звеното за мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на социални услуги

Звеното за мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на социални услуги проведе работна среща в началото на седмицата, по време на която бяха определени годишните приоритети за мониторинг и оценка на плана за действие за 2012 г. на Звеното за мониторинг и оценка (ЗМО). Членовете на звеното обсъдиха и изводите и препоръките от Годишния мониторингов доклад за 2011 г. , както и задачите по проект "Детство за всички", проект " И аз имам семейство" и проект за социално включване.

Решено беше да се актуализират част от сроковете посочени в Оперативния план с времеви график за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Габрово, свързани с реформиране на резидентните услуги и създаването на нови услуги в общността.

В срещата взеха участие представители на Областна администрация Габрово, Регионална дирекция  за социално подпомагане - Габрово, Дирекциите за социално подпомагане – Габрово и Севлиево, представители на общините в региона, на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Габрово, координаторите на областно ниво по проект "Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище" по ОПРЧР.

 

Още статии...