РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Конкурс за коледна картичка "Докоснати от Коледа"


Благотворителен базар в помощ на децата на Габрово

Днес от 18ч. В ХГ „Христо Цокев” ще се състои благотворителен базар в помощ на децата на Габрово, организиран от Обществения дарителски фонд, под патронажа на Областния управител на Габрово Мариян Костадинов. Желаещите да подкрепят каузата ще могат да закупят произведения на деца аутисти и деца от Школата за приложни изкуства, картини, аранжировки с цветя, вино, книги и различни кулинарни изделия.

За доброто настроение на гостите ще се погрижат Христофор Михайлов, Танцова школа „Лиана” и детският ансамбъл за народни танци към читалище „Априлов-Палаузов”.

С набраните средства ще бъдат подпомогнати деца със специфични образователни нужди и деца таланти, детски градини и училищата в Габрово. Базарът се осъществява със съдействието на г-жа Галина Банковска, народен представител от Габрово и зам.-председател на парламентарната комисия по образованието, младежта и спорта

Националната стратегия за интегриране на ромите и други уязвими етнически групи/общности представиха

Националната стратегия за интегриране на ромите и други уязвими етнически групи/общности представиха по време на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси

На 9 ноември 2011 г. от в заседателната зала на Областна администрация-Габрово се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. На заседанието присъстваха представители на общинските администрации и териториални дирекции на държавни администрации, членове на съвета. Бяха представени Националната стратегия за интегриране на ромите и други уязвими етнически групи/общности в сходна ситуация в България (2012 - 2020) и Годишния план за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в област Габрово за учебната 2011 – 2012 година на РИО -Габрово. Георги Маринов представи и Доклад – анализ по изпълнението на плана за учебната 2010 – 2011 г. и резултатите от политиките по интеграция на ромските деца в областта, както и предложи конкретни мерки, по които общините могат да кандидатстват.

Участниците във Съвета отново подчертаха нуждата от по-задълбочено сътрудничество между отделните ведомства пред нуждата от повече ресурси, за да има ефективни резултати от мерките и държавната политика за интеграция на ромските и други етнически групи в българското общество.

Тържествени заседания на общинските съвети в областта

На основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, областният управител г-н Мариян Костадинов свиква ПЪРВОТО заседание на Общинските съвети на

  • Севлиево - 7 ноември /понеделник/ 2011 г. от 10.00 часа;

  • Трявна - 8 ноември /вторник/ 2011 г. от 11.00 часа и

  • Дряново - 8 ноември /вторник/ 2011 г. от 17.30 часа;

Тържествените заседания ще протекат при следния дневен ред:

  1. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмета на общината и кметовете на кметства
        2.   Избор на Председател на Общински съвет - Габрово

 

Започнаха проверки на фирми, работещи с опасни вещества

Започнаха проверките за работа на фирми от региона с опасни вещества, планирани за есенния сезон. Със Заповед на министъра на околната среда и водите Нона Караджова беше назначена комисия, която да провери как фирмите извършват своята дейност и до каква степен изпълняват изписаните условия от Министерството за работа с опасни вещества .

Обект на проверката са пет фирми от областта - „Паралел“ ООД Севлиево, „ЕМКА“ – Севлиево, „ЕМКО“ ЕООД - Белица и Горни Върбища , „ЕКСПАЛ България“ АД и „Идеал Стандарт – Видима“ АД- площадка Градница и Севлиево. Фирмите работят с различна степен на опасност на веществата. Направените до момента проверки в „Паралел“ и „ЕМКА“ са приключили с протоколи, утвърждаващи правилната експлоатация, няма направени предписания.

В случай на несъответствие с условията за работа с такива вещества Комисията, съставена от представител на Областен управител - Габрово, РИОСВ – Велико Търново, Регионална здравна инспекция – Габрово, ПБС при ОД на МВР – Габрово, има право да направи предписание на съответната фирма. След изтичане на установения срок се извършва повторна проверка и ако съответните предписания не са изпълнени се преминава към по-сериозни санкции. До момента в Габровско подобни не са констатирани.

Още статии...