РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да ви поканим на кръгла маса на тема "Транспортните проблеми в България днес. Интегрирани генерални планове за разрешаване на транспортни проблеми. Симулационни модели за реакция при бедствия, аварии и катастрофи. Към по-безопасен, социално икономически и екологично устойчив транспорт", организирана от „Агенция за транспортни проучвания и прогнози”,  която ще се проведе под егидата на Областния управител на Област Габрово г-н Мариян Костадинов.

Срещата ще се проведе на 02 юли 2010 г., от 12.00 до 16.00 часа в Библиотеката на Технически университет – Габрово.