РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:
Закон за регионалното развитие (ЗРР) и Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР)

Правилник/правила за работа:
Правила за организацията и дейността на Областен съвет за развитие – град Габрово,
определени в ППЗРР - Глава Трета, Раздел II. Организация и дейност на областния съвет за развитие

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кристина Сидорова – Областен управител на област Габрово

 

СЕКРЕТАР:
Мария Хубанова – главен експерт в дирекция „АКРРДС“ - Областна администрация Габрово

 

ЧЛЕНОВЕ: (чл. 22, ал. 2 от ЗРР)

1. Таня Христова – Кмет на община Габрово
2. Трифон Панчев - Кмет на община Дряново
3. Иван Иванов -Кмет на община Севлиево
4. Силвия Кръстева - Кмет на община Трявна
5. Климент Кунев - Председател на ОбС Габрово
6. Преслава Демирева - Общински съветник – ОбС Дряново
7. Здравка Лалева - Председател на ОбС Севлиево
8. Стефан Петров - Председател на ОбС Трявна
9. Галина Михнева - Изпълнителен директор на ГТПП
10. Пепа Сомлева - Председател на РСК Габрово
11. Николай Григоров - Представител на АИКБ
12. Евгени Станчев – Регионален представител на КРИБ
13. Даниела Йорданова – Председател на СРС на КТ „Подкрепа“
14. Росица Йонкова – Областен координатор на КНСБ

15. Цветан Цонев - Представител на ССИ

 

Основание за създаване:
На основание чл. 22 от Закона за регионално развитие (ЗРР)

 

Протокол_08.04.2019

Протокол_15.01.2020

Протокол_04.2021

Протокол 04.2023