РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Цели 2024

Отчет за изпълнение на целите 2023

Доклад за дейността на администрацията 2023

Годишен отчет по чл.12 от ЗЕЕ 2023 г.

Годишен отчет на целите 2022
Доклад за дейността на администрацията 2022
Цели 2023

Годишен отчет по чл.12 от ЗЕЕ 2022 г.

Годишен отчет за изпълнение на целите на ОА - Габрово през 2021 г.
Доклад за дейността на ОА - Габрово през 2021 г.

Годишен отчет чл.12 ЗЕЕ за 2021 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите в Областна администрация – Габрово за 2020 г.

Доклад за дейността на ОА - Габрово през 2020 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2020 г.

Цели на ОА - Габрово за 2021 г.

Годишен отчет чл.12 ЗЕЕ за 2020 г.

Доклад за дейността на Областна администрация - Габрово през 2019 година

Годишен отчет по чл. 12 от ЗЕЕ за 2019 г.

Цели на администрацията за 2020 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2019 г.

Цели на Областна администрация - Габрово за 2019 г.

Стратегически план на ОА - Габрово 2019-2021 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2018 г.
Доклад за дейността на Областн администрация през 2018 г.

Годишен отчет по чл. 12 от ЗЕЕ 2018 г.

Цели на администрацията за 2018 г.

Доклад за дейността на Областна администрация през 2017 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2017 година

Стратегически план на Областна администрация - Габрово

Цели на Областна администрация - Габрово за 2017 година

Годишен план за 2015г.

Отчет за изпълнение на целите за 2014

Доклад за дейността на областна администрация – Габрово през 2009 година

Цели на администрацията за 2011г.

Отчет за изпълнение на целите за 2010г.

Отчет за изпълнение на целите за 2011 г.

Цели на Областна администрация-Габрово за 2012 г.

Цели на Областна администрация-Габрово за 2012 г. приложение 2

Цели на Областна администрация-Габрово за 2013 г.

Цели на Областна администрация-Габрово за 2013 г. приложение 2

Цели на Областна администрация-Габрово за 2014 г.

Отчет на Областен Управител на област с административен център Габрово за пероида август 2009 г. - май 2013 г.

Отчет на Областна Администрация – Габрово

Отчет за дейността на Областен управител – Габрово за периода 20.06.2013 г. – 10.08.2014 г.

Отчет цели 2015 г.

План цели 2016 г.

Годишен отчет по чл. 12 от ЗЕЕ_2015 г.

Доклад 2015 г. от извършена вътрешна оценка на корупционния риск ОА-Габрово

Доклад за дейността на областна администарция – Габрово за 2015 г.

Годишен отчет по чл. 12 от ЗЕЕ 2016 г.

Доклад за дейността на ОА -2016 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2016 г.

Отчет за дейността на Областен управител – Габрово за периода февруари 2017 г. - май 2017 г.

Годишен отчет по чл. 12 от ЗЕЕ_2017 г.