РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ИНФОРМАЦИЯ

за извършени плащания по договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, сключени по реда на ЗОП с обществени поръчки, реализирани преди 01.10.2014 г.

предмет на поръчката

„Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на обект частна държавна собственост – тринадесететажна административна сграда, находяща се на адрес: гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30.”

документация

 

договор

 

правно основание

чл. 101а във вр. с чл. 14, ал.4, т. 2 от ЗОП

обект

услуга

изпълнител

,,АТЛАС” ООД, гр. Габрово

дата на сключване на договора

 20.12.2013 г.

датата и основание за приключване или за прекратяване на договора

31.12.2014 г. (поради изтекъл срок на основание чл. 2 от договора)

извършени плащания до 01.10.2014 г.

Обща сума в размер на: 11662.00 лева без ДДС

ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ СЛЕД 01.10.2014 Г.

дата

основание

размер

 18.12.2014 г.  Ф-ра № 771 / 06.08.14  1666,00
 18.12.2014 г.  Ф-ра № 781 / 03.09.14  1666,00
 18.12.2014 г.  Ф-ра № 790 / 06.10.14  1666,00
 18.12.2014 г.  Ф-ра № 799 / 05.11.14  1666,00
 18.12.2014 г.  Ф-ра № 805 / 02.12.14  1666,00