РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Съветът за медицинско осигуряване при бедствие, аварии и катастрофи към РЗИ – Габрово с препоръки към гражданите

Във връзка със заболяването COVID – 19 - инфекциозно заболяване предизвикано от коронавирус 2019 в Областна администрация-Габрово днес се проведе заседание на Съвета за медицинско осигуряване при бедствие, аварии и катастрофи към РЗИ – Габрово. На него присъстваха областният управител Невена Петкова, директорът и представители на РЗИ- Габрово, директори и управители на лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ от област Габрово, както и председателят на съюзът на стоматолозите.

До момента на територията на габровска област няма доказан случай на пациент с коронавирусна инфекция. В инфекциозно отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ е настанен гражданин на Република Италия с грипоподобни симптоми. Взети са проби за изследване, очакват се резултатите до два дни.

На проведената среща беше докладвано за окомплектоването на лечебните заведения с лични предпазни средства и консумативи, както и за възможностите за разкриване на допълнителни легла за лечение на болни с усложнения, при необходимост. Разгледани бяха алгоритмите на поведение при извършване на преглед на пациенти с грипоподобни симптоми и оплаквания.

След обсъждане на ситуацията в страната и областта, Съветът за медицинско осигуряване при бедствие, аварии и катастрофи към РЗИ – Габрово дава следните препоръки:

 1. Всички граждани, които пристигат от страните: Континентален Китай, Макао, Тайван, Хон Конг и Италия и са с грипоподобни оплаквания и симптоми като висока температура, кашлица, ставно - мускулни болки и отпадналост и затруднено дишане, да се обърнат по телефона към личните си лекари, а не да отиват на място в техните кабинети или спешна или неотложна помощ. Това се налага във връзка с предпазване от разпространение на вируса сред други пациенти и обслужващия медицински персонал.
 2. Всички, които са се завърнали от горепосочените страни и нямат никакви оплаквания, също следва да информират своя личен лекар незабавно. Същите остават на 14-дневна доброволна домашна карантина.
 3. Всички останали пациенти, които не са завръщащи се от засегнатите от вируса страни, посещават личните си лекари с цел уточняване на здравния им статус.
 4. Препоръчва се през следващите седмици до затихване на разпространението на вируса в световен мащаб, да се ограничат посещенията на места, където има струпване на големи групи от хора, особено на закрито.

Напомняме най – лесните предпазни мерки, против разпространение на вируса:

 • Често миене на ръцете
 • Избягвайте докосването на вашата уста/нос/очи
 • Избягвайте хора, около вас, които са със симптоми на грип
 • Потърсете ранна медицинска помощ при развитие на симптоми
 • Покривайте устата и носа си при кашляне или кихане
 • Информирайте вашия лекар за вашите пътувания
 • Не тръгвайте на път ако имате температура или кашлица