РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Предприети мерки

Приключи поредното заседание на Областния съвет при кризи, бедствия и аварии при РЗИ – Габрово, по време на което институциите докладваха за предприетите мерки до този момент. Със Заповед на РЗИ – Габрово се забранява до второ нареждане: Провеждането на учебни занятия в училищата и детските градини, както и в ТУ Габров; Дейността на детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност и свижданията във всички лечебни заведения на територията на област Габрово; Провеждането на масови мероприятия, вкл. спортни и културни.

Създадена е организация от кмета на Община Габрово и са предприет действия по дезинфекция на всички общински, държавни институции и обществен транспорт.

Препоръчително е всички фирми, търговски обекти, банки и други обществени сгради да предприемат също допълнителни мерки за почистване с дезинфектанти.

От Министерството на туризма препоръчват в местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение да се заредят санитарните помещения в стаите и в общите части с достатъчно сапун и дезинфекциращи гелове за ръце на спиртна основа, да не се провеждат масови мероприятия (семинари, конференции, фирмени събития и други от подобно естество).