ВЕЧЕРЕН ЧАС на територията на област Габрово

Въвежда се ВЕЧЕРЕН ЧАС на територията на област Габрово от 19:00 часа до 06:00 часа за всички малолетни и непълнолетни лица, освен с придружител /родител, настойник, попечител или друго лице, полагащ грижи/. Кметовете на всяка една община ще издадат съответната заповед, съгласно взето Решение на Областния кризисен щаб към РЗИ.
Всички търговски обекти на територията на област Габрово ще получат предписания от РЗИ - Габрово да извършват няколкократна дневна дезинфекция на пазарските колички и кошници.
Отново съгласно Решение на Щаба РЗИ – Габрово ще връчи предписания на всички собственици на фирми, извършващи таксиметрови услуги на пътници, да осигурят на своите шофьори ЛПС – маски и дезинфектанти за ръце, които да бъдат използвани по време на обслужване на пътниците.