РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Списъците на преброители и контрольори ще бъдат оповестени в срок до 18 декември 2020 г.

Приключи срокът за набиране на преброители и контрольори. В цялата страна са подадени 20 678 заявления за преброители и 5 619 за контрольори, при първоначална оценка за необходимия брой преброители и контрольори съответно 23 082 и 5 946. За област Габрово подадените заявления за преброители са 362 - това са 72 % от планираните, а за контрольори – 134 или 59 % от планираните. По преценка се дава възможност срокът за набиране на кандидати да бъде отново удължен. В тази връзка община Габрово обяви, че до 27 ноември ако има желаещи, ще могат да се включат и подадат своите документи. Областната преброителна комисия благодари на всички за положените усилия и добрата организация на работа на общинските преброителни комисии, въпреки създалата се ситуация с разпространение на COVID 19 в страната. 

Спазвайки актуализирания график на дейностите следва да се проведат вторите заседания на общинските преброителни комисии, на които ще бъдат разгледани всички заявления на кандидатите, които ще бъдат одобрени като преброители, контрольори или резервни такива. Списъците на одобрените и проверени преброители и контрольори ще бъдат оповестени в срок до 18 декември 2020 г.