РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният управител Невена Минева уважи първото присъствено заседанието на Общински съвет - Севлиево

Областният управител Невена Минева уважи първото присъствено заседанието на Общински съвет - Севлиево, по време на което беше гласуван рекорден бюджет на общината в размер над 54 млн лв. 

Общината ще получи 3 722 200 лв. повече, спрямо 2020 г. под формата на субсидии от централен бюджет, което ще гарантира обезпечаването на необходимите разходи в държавни и местни дейности. Ръстът се дължи и на големия преходен остатък формиран през 2020 г. В края на миналата година община Севлиево получи допълнително близо 15 000 000 лв. целеви средства за подобряване на водоснабдяването, за ремонт на улици в град Севлиево и за изграждане на велосипедна алея, припомни по време на заседанието кметът на община Севлиево и още веднъж изрази благодарност към Правителството за подкрепата. 

С бюджета си през тази година Община Севлиево ще изпълнява няколко важни приоритета, сред които запазване на финансово-икономическа стабилност и прозрачна финансова политика; осигуряване на условия за устойчиво социално – икономическо развитие и за отглеждане, и обучение на подрастващите, достъпно и качествено образование за всички; подобряване състоянието на инфраструктурата, благоустрояване на населените места; подобряване състоянието на ВиК инфраструктурата в общината; подобряване на спортната инфраструктура и подпомагане дейността на спортните клубове; активно включване на децата и младежите в дейности, подпомагащи личностното им израстване; подобряване качеството на живот на хората чрез развитие на системата за социални услуги; развитие на общинското, детското и ученическото здравеопазване.