РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Невена Минева посети ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров" в Севлиево

Областният управител Невена Минева и началникът на РУО – Габрово Георги Маринов бяха на неофициално посещение в Професионалната гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров“ в Севлиево. Поводът за визитата е одобреният проект на гимназията по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда” с максимален размер на финансиране – 300 000 лв. Това е единственото училище към този момент на територията на община Севлиево, където ще се реализира STEM проект. Гостите бяха посрещнати от директора Ани Андреева и екипа по проекта, заедно те представиха концепцията си за STEM център „ИНТЕРА“, която предстои да бъде реализирана до началото на Новата учебна година.

По своята същност това ще е уникален и модерен център, където учениците по нов и модерен начин ще учат като съчетават обучението в различни области на познанието с експериментални дейности. В динамична среда и мултифункционални зони ще се реализират интегрирани уроци, основани на проектно-базиран метод. „Това ще е място за среща на учениците с изследователи, специалисти и родители, в своеобразен мост между училищната среда и местния бизнес.“ – споделят учителите. Всичко това ще е разгърнато на площ, обхващаща – творчески център, изследователски център, еколаборатория, зона „Динамика“ и зона „Релакс“.

 В разговор с областния управител и началника на РУО – Габрово екипът по проекта сподели своите очаквания, че по този начин ще се изгради подкрепяща среда, в която образованието се приема като ценност, а ученикът ще е в центъра – с активно участие и ангажираност. Това е още една стъпка в посока усъвършенстване на професионалното ориентиране и информиран избор за професия – основен приоритет в работата на областния управител, съвместно с всички заинтересовани институции.

Невена Минева благодари за усилията на директора и преподавателите за това децата да имат различно отношение към образователните институции, а така също и за подкрепата, която им оказват, за да разгръщат своя потенциал – доказателства, за което са множеството отличия и признания за успехите на техните ученици.