РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Експерти от Областна администрация участваха в дискусия на тема „Асоциациите по ВиК -предизвикателства и решения“

Експерти от Областна администрация - Габрово и главният секретар на Асоциацията по ВиК – Габрово участваха в дискусионна среща на тема „Асоциациите по ВиК -предизвикателства и решения“, с която се поставя началото на поредица срещи, насочени към качествена, достъпна и непрекъсната ВиК услуга. Срещата е организирана по инициатива на областните управители на Шумен, Велико Търново, Русе, Габрово, Разград, Варна и Силистра със съдействието на Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова приветства участниците в срещата, че се обединяват около общи проблеми и заедно търсят начини за решаването им. Тя отбеляза, че отрасъл ВиК е един от най-тежките, но изключително важен, както за живота и здравето на хората, така и за развитието на населените места. Експерти от МРРБ и служители от Асоциациите по ВиК представиха проблемите на национално и местно ниво.

Обсъдени бяха предизвикателствата във ВиК сектора в страната и свързаните с тях законодателни промени, ролята на Асоциациите по ВиК във водния сектор, остарялата инфраструктура, загубите по водопреносната мрежа, качеството на услугата и неотложната нужда от инвестиции.

Като резултат от срещата ще се създаде работна група, включваща представители от участниците в дискусията, които ще имат задачата да прегледат законодателството и след три месеца да имат конкретни предложения за промени или решения на поставените въпроси от срещата .