РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Рамково споразумение за сътрудничество между Областна администрация - Габрово и Камара на строителите в България – Областно председателство – Габрово

Областният управител Ралица Манолова и Областният председател на КСБ Мария Башева подписаха днес Рамково споразумение за сътрудничество между Областна администрация - Габрово и Камара на строителите в България – Областно председателство – Габрово. „Целта, която си поставяме с това е пълна прозрачност при реализиране на строително - ремонтни дейности на сгради и инфраструктура.“ – коментира областният управител Ралица Манолова, която допълва, че по този начин ще се сведе до минимум възможността от порочни практики за работа с определени фирми – изпълнители. Манолова се надява, че тази практика ще бъде приета и от други институции.

В споразумението е записано, че при всяка настъпила необходимост от строително-монтажни работи областният управител ще изпраща информация до Камара на строителите в България - Областно представителство – Габрово, която от своя страна ще я разпространява до своите членове. Освен това при запитване от страна на Областна администрация – Габрово, Камара на строителите в България - Областно представителство - Габрово ще предлага списък от лица с необходимата правоспособност, които да консултират решаването на проблеми, свързани с нужда от предприемане на строително-монтажни работи. При необходимост страните ще да участват с общи екипи в огледи и съставяне на задание с цел прозрачност, експертност и ефективност на предлаганите решения, за които Областен управител на област Габрово трябва да вземе решение или да предложи такова (в зависимост от конкретния проблем). Камарата на строителите в България - Областно представителство - Габрово ще информира при необходимост Областна администрация – Габрово, относно новости в сферата на строително-монтажните работи, които биха допринесли за развитието на региона и представляват знания, важни за ефективната работа на служителите в Областна администрация - Габрово. От своя страна Областна администрация – Габрово  ще предоставя периодично информация на Камара на строителите в България - Областно представителство – Габрово, относно промени в  стратегическите и планови документи в сферата на строителните дейности, които касаят развитието на този сектор в региона.