РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Младежи дискутираха темата за здравословното хранене и спорт по време на Областен младежки съвет

Младежи дискутираха темата за здравословното хранене и спорт и различни активности по време на Областен младежки съвет. Инициативата е в рамките на 20-ото издание на Европейската седмица на регионите и градовете (#EURegionsWeek), която се провежда от 10 до 13 октомври 2022 г. под мотото „Нови предизвикателства за сближаването в Европа“. Една от темите тази година - овластяване на младите хора, привлече вниманието на областния управител Кристина Сидорова и експертите от Областна администрация, които отправиха покана до всички средни училища в региона да изпратят свой представител, който да се включи в Областния съвет по образование, култура и младежки дейности.

След предварителна среща за запознаване с работата на администрацията и областните съвети и комисии, днес младежите проведоха своето първо заседание. Здравословното хранене е тема, която не е избрана случайно, подчертаха по време на съвета неговите нови членове, които подкрепят активния начин на живот, спорта, производството и консумацията на здравословни храни и превръщането на всичко това в един полезен и добър навик. В тази връзка и като част от ежегодната инициатива – Ден на здравословно хранене и спорт, която се провежда в област Габрово, бяха предложени и разгледани четири авторски игри за ученици до 4 клас. Младите хора коментираха възможностите за организация и реализиране на практика на всяка една от тях. Чрез гласуване беше избрана тази, която да предложат на Габровската търговско – промишлена палата – основен организатор на събитието.

Макар и в дневния ред на заседанието да беше включена само една точка, участниците приеха толкова сериозно ролята си, че без да се усетят започнаха да дискутират различни теми, свързани с местната общност, които ги вълнуват – без сценарии и предварителна подготовка. Овластяването на младите хора е начин да бъде чут техният глас от местните и държавни институции, от различни организации в региона, които могат да съдействат за случването на всяка добра идея. Давайки си сметка за това, учениците от областния съвет, който днес проведе своето първо заседание в подобен формат, ще продължат да се събират и да предлагат различни инициативи, които заедно с институциите да търсят реализация, за да бъде тяхното място по-привлекателно и атрактивно за живот.