РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Правителството отпусна над 200 хил. лв. за всички държавни и общински училища в област Габрово

Правителството отпусна над 200 хил. лв. за всички държавни и общински училища в област Габрово. Средствата са съгласно Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа. Средствата се предоставят за подпомагане на бюджетите на държавните и общинските училища и центъра за специална образователна подкрепа и се разходват за мерки и дейности, свързани с превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 и разширяване на възможностите за електронно обучение, в т.ч. за дезинфекционни материали, уреди за пречистване на въздух, преносими компютри и други.

По - рано днес на заседание на Правителството бяха отпуснати още близо 48 млн.лв за наука, от тях 14,5 млн. лв. са за изпълнението на осем национални научни програми за 2021 г., в рамките на които се работи по важни за обществото теми като единен цифров пазар в науката, ниско въглеродна енергия, опазване на околната среда, здравеопазване и медицина. Над 33 млн. лв. са осигурените средства и за дейностите от Националната пътна карта за научна инфраструктура, включените обекти, в която имат стратегическо значение за българската наука и са с най-голям потенциал за извършване на съвременни и високи научни изследвания.

 

Правителството отпусна 13.7 млн. лв. за инфраструктурни обекти в област Габрово, сред които 8 млн. лв. за подобряване на водоснабдяването

8 100 000 лева получава габровска област от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на обекти за подобряване на водоснабдителната инфраструктура в общините Габрово и Севлиево. От тях 4 200 000 лв. са за водоснабдяване на габровските села Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армени, Зравковец, Влайчовци, Драгановци, Музга и Яворец от вътрешната водоснабдителна мрежа на Габрово.
 3 900 000 лева се отпускат на Община Севлиево за финансиране на обект „Източен клон от ПСПВ „Стоките до разпределителната шахта при с. Буря-с. Добромирка – Етап I, участък 3.
От миналата година 15 габровски села от южната страна на пътя Габрово-Севлиево и още 10 фирми по това трасе вече получават вода от водопроводната мрежа на Габрово. Сега това ще се случи и с другата група села - от северната страна на пътя Габрово-Севлиево. По време на посещение в Габрово премиерът Бойко Борисов обеща да продължи подкрепата от държавата за решаване на водните проблеми в цялата област и днешното решение е част от поетия ангажимент от премиера. Преди два месеца държавата осигури други 6.4 млн. лв. за изпълнение на обекти за подобряване на водоснабдяването на населените места в Община Севлиево.
 На свое заседание днес Министерски съвет одобри и допълнителни разходи в размер на 4.480 млн. лв. за ремонт на улици в град Севлиево и изграждане на велосипедна алея в зоната за крайградски отдих в Севлиево.
 Други 320 000 лв. Правителството отпусна на Община Габрово за ремонт на улици от уличната мрежа в селата и общински пътища на територията на община Габрово.
 За Община Трявна Правителството осигури 800 000 лв. Те са предвидени за изграждане на подпорна стена в кв. „61” и кв. „61 А” по плана на град Трявна в района на пазара и на новоизградения също с подкрепата на държавата по времето на управлението на кмета Дончо Захариев Етнографски комплекс.

Най – радостната елха ще грейне на 10 декември в сградата на Областна администрация – Габрово

По традиция всяка година по това време творби на деца украсяват коридорите на Областната администрация и внасят коледен дух в иначе строгата държавна институции. Предизвикателното време, в което живеем, тревожността и стресът, които се настаниха като неканени гости в живота ни, ни накараха широко да отворим очи и да видим кое е най – важното за всеки един от нас. Ето защо се обърнахме към децата от ДГ „Радост“ – Габрово и техните семейства заедно да украсим коледното дръвче, което нарекохме „Елхата, която носи #РАДОСТ“. Тя ще е обвита с гирлянда от пожелания и украсена с топки от детски коледни рисунки.

Елхата ще е разположена на партерния етаж, достъпна за всички посетители на сградата, за да напомня да обръщаме внимание на малките радости в ежедневието ни, да оценяваме моментите, прекарани със семействата ни и да вдъхновява.  Към това ще прибавим и нашата изненада. И тя е, че всеки, който иска, ще може да си вземе частица от гирляндата под формата на късметче за Новата 2021 година.