РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Утре се подписват договорите за проектиране и строителство на тунела под Шипка

Утре, 8 юни, областният управител Ралица Манолова ще присъства на церемонията по подписване на договора за проектиране и строителство на последния участък от обходния път на Габрово и тунел под връх Шипка.  Договорът ще бъде подписан от председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Тодор Василев.

Обществената поръчка предвижда изграждането на участък с дължина 10,549 км, от които 7,96 км са ново строителство, а 2,59 км са реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово - Казанлък, както и 5 тунела с обща дължина 4,011 км. Тунелът под Шипка ще е 3,22 км. Останалите 4 тунела са по-малки - съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 бр. армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и т. н.

Тунелът под вр. Шипка ще е на 1 км западно от прохода Шипка и на 1 км източно от връх Малуша. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната в област Стара Загора. Той ще бъде с две ленти за движение, две водещи ивици и два тротоара. Съоръжението ще е възлова точка при движението в посока Север – Юг и чрез него ще се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).

Проектът „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“ е включен в проекта на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Договорът за проектиране и строителство ще бъде подписан с ДЗЗД „Консорциум „ПСВТ“, в което участват: „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, „Хидрострой“ АД и „Пътинжеренигстрой-Т“ ЕАД. Стойността му е 358 020 000 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на поръчката е 240 дни /8 месеца/ за проектиране и 1280 дни /3,5 години/ за строителство.

Строителният надзор ще бъде възложен на ДЗЗД „Трансконсулт – Свеко“ с участници: „Трансконсулт – БГ“ ООД и „Свеко Енергопроект“ АД. Техният договор е 6 479 935,20 лв. с ДДС.

Временна организация на движението заради пълномащабно учение "Тунел Габрово 2022"

Във връзка провеждане на пълномащабно учение „Тунел Габрово 2022 г.“ на 9 юни ще бъде въведена временна организация на движението
За времето от 09.00 ч. до 15.00 ч. на 9 юни /четвъртък/ ще се преустанови движението на моторни превозни средства по път III-5004 „Обход на гр.Габрово“ в участъка от км 10+940.74 /пътен възел „Чехлевци“/ до км 16+010 /пътен възел „Дядо Дянко“/.
Движението ще се осъществява по обходен маршрут по улиците на гр.Габрово, което ще бъде регулирано на място от служители на Областна дирекция на МВР Габрово.
С цел недопускане на инциденти, полицията призовава участниците в движението да спазват въведените ограничения и да изпълняват указанията на полицейските служители.

Пълномащабно учение „Тунел Габрово 2022“ ще се проведе на 9 юни 2022 г.

На 9 юни 2022 г от 10:00 часа ще се проведе пълномащабно учение „Тунел Габрово 2022“, в което ще се включат представители на Областна администрация – Габрово, РД „ПБЗН“ Габрово, ОД на МВР – Габрово, ОПУ – Габрово, Център за спешна медицинска помощ, Български червен кръст – Габрово, отдел „Автомобилна администрация“, Община Габрово.

Учението е свързано с осигуряване на ефективно и адекватно реагиране на компетентните органи при получаване на сигнал за пътнотранспортно произшествие с пострадали и пожар в автомобилен тунел.

Целта е подобряване и проиграване на координацията и взаимодействието между съставните части на Единната спасителна система в Габровска област и повишаване на готовността за реагиране при произшествия в пътни тунели. Очаква се при възникване на учебната ситуация силите на Единната спасителна система да проведат действия за гасене на пожара и спасяване на хората от катастрофа в тунел „Габрово“. На пострадалите да бъде оказана първа медицинска помощ и психологическа подкрепа на място и транспортиране на тежко пострадалите до болнично заведение. Ще бъде създадена временна организация за регулиране на движението в района на произшествието. Ще се отработят действия по ръчно управление на системите за безопасност в тунела – помпена група за противопожарно водоснабдяване и принудителна механична вентилация.

Във връзка с провеждането на учението ще бъде преустановено движението по път III – 5004 в участъка от пътен възел „Чехлевци“ до пътен възел „Дядо Дянков“, като трафикът ще бъде пренасочен по обходни маршрути. Допълнително ще бъде обявена заповедта за въведената организация.