РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Мария Пенева: "В светлината на празника пожелавам здраве за Вас и Вашите близки! Нека всеки дом е благословен с мир, любов и радости!"

Скъпи жители на област Габрово,

 

Казват, че всяко изпитание пред човек е покана да се завърне към светлото и доброто. В това време човек открива себе си. Вярвам, че трудния път, който извървяваме заедно, разпали отново искрите на надеждата, вярата и любовта.

 

Великден е! Време за пробуждане, в което очите ни се пълнят с разцъфтяла красота,  душите ни - с Божествена любов, а саможертвата на Бог ни връща към смисъла да продължим да бъдем и да ни има - пречистени и състрадателни.

 

Възкресение Христово е! Няма по - велико дело от доброто, което твори чудеса! Затова нека този Великден бъде чудесен! Споделете го. Стоплете сърцата на своите близки. Дарете надежда. Бъдете опора! Открийте смисъл във всяко малко сторено добро!

В светлината на празника пожелавам здраве за Вас и Вашите близки! Нека всеки дом е благословен с мир, любов и радости!

Честито Възкресение Христово!

 

Мария Пенева

Вр.и.д. областен управител на област Габрово

Старт на дейностите по модернизация на уличното осветление в Габрово

Вр.и.д. областен управител Мария Пенева присъства на официалния старт  на дейностите по модернизирането на уличното осветление в град Габров по проект „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово чрез договор с гарантиран резултат“. На практика това означава, че цената за изпълнението му следва да се изплати от реализираните икономии за разход на електрическа енергия. „След по – малко от година Габрово ще има ново енергоефективно осветление, а с реализацията на този проект общината още по - заслужено ще носи приза „Европейски зелен лист“ – заяви по време на събитието Кръстина Чолакова, представител на ДЗЗД ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ – ЕНЕРПРОМ -  изпълнителят на дейностите по проектиране и внедряването на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на системата за осветление на град Габрово.

Инвестицията включва:

-Подмяна на уличните и парковите натриеви осветители с нови енергийно ефективни LED осветителни тела;

-Изграждане и монтаж на нови касети, извън съоръженията на енергоразпределителното дружество за улично осветление на подходящо място, в това число комутационната апаратура;

-Изграждане на нова интелигентна система за контрол, наблюдение и управление на уличното и парковото осветление;

-Поддръжка на системата за улично осветление, реализирана в резултат на инвестицията, за срока на изплащане на инвестицията, след въвеждане в експлоатация на енергоспестяващите мерки;

При реализиране на предвидените инвестиции се предвижда гарантираната годишна икономия на енергия от уличното осветление на град Габрово, при оптимално потребление, да е 1 705 670 kwh на година.

Здравните власти с препоръки за безопасността по време на Великденските празници и апел – с общи усилия, споделена отговорност и съпричастност на всички, да посрещнем в здраве и с вяра Светлите Великденски празници

Във връзка с организирането и провеждането на предстоящите Великденски празници и с цел опазване живота и защита здравето на хората от изключително важност е стриктното спазване в храмовете на въведените противоепидемични мерки.

Задължително е спазването на физическа дистанция от поне 1,5 м и носенето на маска, с изключение на свещенослужителите. Трябва да се осигурят дезинфектанти за ръце на входовете на храмовете, да се извършва дезинфекция на често докосвани предмети, редовно да се проветрява, както и по възможност да се обособят отделни коридори за вход и изход на миряните.

Отчитайки спецификата на ритуалите и епидемичната обстановка от COVID, здравните власти препоръчват още де не се докосват реликвите и целуват иконите.