РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Продължава набирането на преброители и контрольори за Преброяване 2021

Остават две седмици до края на кампанията по набиране на преброители и контрольори за предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд през януари и февруари 2021 г.
В срок до 30 октомври желаещите трябва да подадат своето заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 https://census2021.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5…/ и от сайтовете на общините.
В Габровска област за предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани около 500 преброители и над 200 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна. Съгласно графика на дейностите, те ще извършват преброяването на лицата и жилищата в периода от 8.00 ч. на 1.02.2021 г. до 20.00 ч. на 15.02.2021 г.
Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт/НСИ/.
Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.
За повече информация, гражданите могат да ползват сайта на НСИ, рубрика Преброяване 2021, както и сайтовете на общините в Габровска област.

Областния управител участва в онлайн среща за новия подход за инвестиции в регионите, новото програмиране, ресурсите и инвестиционните мерки за управление на територията

Невена Петкова и експерти от администрацията участваха в онлайн среща, организирана от  зам. - министъра на регионалното развитие Деница Николова, по време на която беше представен новия регионален подход и интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) за бъдещия програмен период 2021-2027 г. По време на срещата зам.министър Николова подчерта, че се търси възможността през новия програмен период Северен централен регион да има малко по-голям превес по отношение на финансирането от европейските фондове заедно със Северозападен регион спрямо останалите четири района на страната. Предложението е предпоставено от социално-икономическите анализи и показателите, които ясно показват, че и двата региона са по-изоставащи, спрямо останалите части на страната. Основен акцент в срещата е ключовата роля на Регионалните съвети за развитие, както и новите функции и сериозни отговорности на областните управители, свързани с изпълнението на регионалната политика. Те ще имат функцията да селектират проекти с най-голяма нужда за региона и насърчаващи потенциала му, заедно с икономическите нужди. Така ще се получи добавена стойност за територията и по-висок стандарт на живот.

Пред участниците в срещата заместник-министърът посочва още, че в Северен централен район по Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Общините Габрово и Севлиево ще могат да кандидатстват по приоритет 2 - Интегрирано териториално развитие на регионите. Общините Дряново и Трявна, попадат в обхвата на Програмата за развитие на селските райони. Активно се работи и в най-скоро време предстои приемане на постановление на МС за ИТИ и промени в Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Инспекция на ремонтни дейности на пътни участъци от РПМ

Областният управител Невена Петкова и директорът на Областно пътно управление Дeян Георгиев инспектираха ремонтните дейности, които се извършват на пътни участъци от републиканската пътна мрежа на територията на Община Севлиево.


Интензивни ремонти текат на Път I-4/E-772 от км 84+130 до км 84+624 и от км 84+905 до км 85+800 /направлението София-Варна, местност Функата/. Изпълнени са дейности по възстановяване отводняването на пътя чрез : почистване и ремонт на отводнителни бетонови улеи, пътни окопи и водостоци. Предвидено е още профилиране на банкети, ландшафтно оформяне, предварителни ремонти по асфалтовата настилка, цялостно преасфалтиране чрез полагане неплътен и плътен асфалтобетон. „С реализирането на ремонтните дейности по един от най – натоварените пътни участъци в областта ще се подобрят условията за осигуряване безопасността на движението. Ще се осигури добро отводняване, стабилност на пътното тяло, комфорт и безопасност на пътуващите“ – категоричен е директорът на ОПУ – Габрово инж. Деян Георгиев. В момента се провежда обществена поръчка за укрепване на свлачището в района, като се очаква дейностите да стартират през следващата година.


Превантивен ремонт предстои и по още един път с интензивен трафик, а имено път Ш-404 "I-4-Богатово-Севлиево" от км 0+000 до км 4+777.  „Вярвам, че жителите на с. Богатово и гр. Севлиево, а и онези, на които често им се налага да преминават по този път, ще бъдат удовлетворени и ще пътуват по - безопасно и комфортно. Надявам се, след като всички тези ремонти приключат,  шофьорите да бъдат внимателни и имат съзнание на отговорни участници в движението" – сподели областният управител Невена Петкова, която след това посети и ремонтирания вече и готов път Ш-4402 „II-44-Г.Росица" от км 1+852 до км 4+855, където освен положения неплътен и плътен асфалтобетон е извършено и почистване на отводнителните дъждоприемни шахти в с.Горна Росица.

Инж. Георгиев информира още, че Агенция „Пътна инфраструктура" има договор за „Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления". Той предвижда трайно укрепване и обезопасяване на скатове, деформации на пътното платно, свлачища на общо 11 обекта от републиканската пътна мрежа на територията на област Габрово.