РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Борислав Бончев е назначен за областен управител

За областен управител на област Габрово е назначен Борислав Бончев. Бончев е роден на 19.03.1962 г. Завършил е висшето си образование в Техническия университет в Габрово, където придобива квалификацията „Електроснабдяване и Електрообзавеждане“.

В системата на МВР постъпва през 1995 г. До 2007 г. заема длъжността „разузнавач” в сектор „Криминална полиция” на РДВР. През 2007 г. е назначен за началник група „Престъпления против личността” в същия сектор, а от 2009 г. е началник на сектор   "Противодействие на криминалната престъпност” в ОДМВР.

В периода 2013 г. – 2019 г. е заемал поста директор на Областна дирекция на МВР в Габрово.

https://government.bg/bg/prestsentar/novini/pravitelstvoto-naznachi-24-ma-novi-oblastni-upraviteli

Стартираха проверки, свързани с текущ контрол по обхвата на учениците в образователната система на територията на област Габрово

Стартираха проверки, свързани с текущ контрол по обхвата на учениците в образователната система на територията на област Габрово. Задачата е възложена на работни групи, определени със Заповеди на вр.и.д. областен управител на област Габрово Мария Пенева и ще се изпълнява по предварително утвърден график за всяка една община. Пенева обясни,  че до момента всички институции работят в добро партньорство, но може да се каже, че изпълняват сами своите ангажименти в това направление, или се разбират, когато е необходимо сътрудничество помежду им. Затова след проведената ежемесечна среща по Механизма за обхват е предложила този модел на работа, който по думите й е по – оперативен и ще улесни работата на институции.   

В работната група са включени представители от различни институции, които имат отношение към проблематиката. Това са Регионално управление на образованието, Общинските администрации, Дирекция „Социално подпомагане“, Окръжна прокуратура, ОДМВР – Габрово, Общински инспекторат, където има създаден такъв, РЗИ, Младежките комисии за борба с противообществените прояви, Областна администрация. За всяка една община има определен координатор на работната група, а в резултат на извършения контрол и направените констатации всяка институция следва да предприеме действия по компетентност, съгласно чл. 3, ал.2, т.9  от ПМС 100/2018 г.

Честит празник на музейните специалисти!

В Международния ден на музеите поздравяваме всички музейни специалисти от област Габрово. Благодарим Ви, че съхранявате културно – историческото наследство и най – вече за това че намирате все по – интересни начини да предавате знанията си на младото поколение.

Благодарим Ви за отношението и любовта, с която вършите своята работа. Бъдете здрави и изпълнени с вдъхновение.

Честит празник!